nieuws

Beloning ING- en Aegon-top bron ergernis en discussie

Archief

Bonussen zouden niet onder nieuwe Gedragscode Verzekeraars gaan vallen

 

Het Verbond van Verzekeraars is bezig met zelfregulering voor het beloningsbeleid van verzekeraars, waarin onder meer de principes uit de Code Banken over een beheerst beloningsbeleid worden opgenomen.

 

"Deze zelfregulering gaat gelden voor alle leden van het Verbond die in Nederland verzekeringsactiviteiten ontplooien. Uitzonderingsposities zijn niet aan de orde."

 

Het Verbond reageert hiermee op een publicatie in het Financieele Dagblad, waarin wordt gesteld dat de beloningprincipes uit de Code Banken ‘te streng’ zouden zijn en dat navolging van die principes de concurrentiepositie van internationaal actieve verzekeraars zou kunnen schaden. Met name verzekeraars Aegon en ING zouden de bonussen voor hun topbestuurders niet vrijwillig op 100% van het vaste salaris willen maximeren, zoals de code voorschrijft.

 

Volgens het Verbond zijn de Nederlandse verzekeraars zich zeer bewust van de maatschappelijke discussie rondom beloningen en de verantwoordelijkheid die de branche daarin moet nemen. In de op handen zijnde zelfregulering wordt echter, "evenals dat in de Code Banken is gedaan, wel aangesloten bij nationale, Europese en mondiale standaarden en usances."

 

Holding

Van het Aegon-concern zijn echter alleen Aegon Levensverzekering, Aegon Schadeverzekering en Aegon Spaarkas lid van het Verbond. Van ING zijn alleen ING Schadeverzekering Retail, ING Levensverzekering Retail en ING Insurance Services lid van het Verbond. Dit houdt dus in dat bestuurders van beide holdingmaatschappijen zich niet gehouden hoeven te voelen aan de zelfregulering van het Verbond.

 

FNV Bondgenoten heeft woedend gereageerd op bonusplannen van Aegon en ING.

 

‘Met ING hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de beloningsstructuur’, zegt bestuurder Fred Polhout. "Deze afspraken worden voor de verzekeringstak eenzijdig opgezegd. Dit zal consequenties hebben voor het cao-overleg." FNV-bestuurder Willem Jan Boot noemt het standpunt van Aegon ‘laakbaar’.

 

CDA-Kamerlid Elly Blanksma vindt de ontwikkelingen "hoogst onwenselijk" en heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) gevraagd of hij van plan is hier wat aan te doen.

 

Reageer op dit artikel