nieuws

Belang Achmea met De Friesland naar een derde ziektekostenmarkt

Archief

Zorgverzekeraar

 

krijgt zelfstandige

 

positie in concern

 

Zorgverzekeraar De Friesland wordt per 1 januari onderdeel van het Achmea-concern, dat daarmee het aandeel in de ziektekostenmarkt vergroot tot 33%. Binnen het concern houdt De Friesland een zelfstandige positie als separate divisie met een eigen verzekerdenraad, raad van bestuur en raad van commissarissen.

 

Het gaat nadrukkelijk niet om een overname, zegt woordvoerder Bert Rensen: "Er komt een coöperatieve fusie tussen De Friesland en de Vereniging Achmea, grootaandeelhouder van Eureko." Binnen de Achmea-holding houdt De Friesland de komende vijf jaar een onafhankelijke positie. In de nieuw te vormen divisie zullen ook de zorgverzekerden van direct-writer FBTO worden ondergebracht. Daarmee komt de totale portefeuille van De Friesland, nu circa 500.000 verzekerden groot, op 680.000 verzekerden. Achmea komt op een totaal van ruim 5 miljoen.

 

Volgens beide organisaties heeft de overname geen gevolgen voor de 500 medewerkers van De Friesland, die stelt binnen Achmea-verband de continuïteit te kunnen waarborgen. "De financiële risico’s voor regionale en kleine zorgverzekeraars nemen de komende jaren snel toe door de bezuinigingen, de verwachte afschaffing van vereveningsmechanismen en de verscherpte Europese regelgeving. Samengaan met Achmea biedt ons de mogelijkheid die risico’s te spreiden." Volgens Rensen speelt vooral de afschaffing van de zogeheten ex post-verevening de kleinere zorgverzekeraars parten. "Met de zelfstandige positie heeft De Friesland de gelegenheid om de eigen strategie uit te voeren op het gebied van zorgvernieuwing." Eerder koos Achmea voor zo’n constructie bij de inlijving van Agis in 2008.

 

De Friesland gaat in Achmea-verband vanuit Leeuwarden de zorginkoop in de provincie Friesland voor zijn rekening nemen.

 

Ferme greep

Achmea verstevigt met de toevoeging van De Friesland, in 2008 goed voor een brutopremieomzet van _ 1.033 mln, zijn toch al ferme greep op de ziektekostenmarkt. Het marktaandeel van het concern groeit – gebaseerd op 2008-cijfers – van 31% naar 33%. Univé-VGZ volgt met een belang van 24%, CZ is goed voor 19% en Menzis komt tot 12%. Gezamenlijk zijn de vier grote ziektekostenverzekeringsconcerns goed voor 88% van alle premie-inkomsten uit zorgverzekeringen.

 

Reageer op dit artikel