nieuws

ASR klaagt Cinjee aan wegens ‘onacceptabele wildwesttaferelen’

Archief

Cinjee Advies kan volgens ASR niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De verzekeraar trekt de aan Cinjee verleende volmacht in en ziet in Sliedrecht onder meer "een desastreus beleid" en "een bodemloze put".

 

ASR eiste vorige week bij de rechtbank Dordrecht directe aflossing van de schuld in rekening-courant van _ 1,9 mln en directe overdracht van de volmachtportefeuille. Cinjee Advies eist echter continuering van die volmachtrelatie. De verzekeraar acht dat onmogelijk: "Het vertrouwen is geschaad".

 

Volgens Cinjee zal de volmachtintrekking "desastreuze gevolgen" hebben voor het intermediairbedrijf. Een zesde van de omzet van Cinjee – in 2010 naar verwachting _ 16,3 mln – is afkomstig uit het volmachtbedrijf. De volmachtportefeuille omvat naar schatting 40.000 tot 50.000 polissen. Daarvan neemt ASR 60% voor zijn rekening. "Het is de vraag of Cinjee intrekking van de ASR-volmacht te boven komt", zo zei de eigen advocaat voor de Dordtse rechter. Cinjee kondigt aan in dat geval een kwart van de ruim 300 medewerkers te zullen ontslaan. Dat personeelsbestand telt overigens veel studenten die in deeltijd werken.

 

De rechtbank Dordrecht zal 7 oktober uitspraak doen. Cinjee Advies zal in oktober bij de rechtbank Utrecht uitbetaling proberen af te dwingen van _ 220.000 door ASR ingehouden provisies; vorige week werd dat kort geding afgeblazen. Het Sliedrechtse familiebedrijf kondigt tevens aan een bodemprocedure te starten tegen ASR.

 

Andere doeleinden

De Utrechtse verzekeraar stelt dat Cinjee kampt met een structureel liquiditeitstekort. De rekening-courantschuld is sinds december 2009 verdrievoudigd naar _ 1,9 mln en het einde is volgens ASR niet in zicht. ASR vraagt zich af waar het geld gebleven is en Cinjee werkt in zijn ogen niet mee aan verzoeken tot financiële opheldering. Naar de stellige mening van ASR gebruikt Cinjee volmachtpremies voor andere doeleinden: "Dat kan niet anders".

 

In het verweer gaf de raadsman van Cinjee dit ook toe. "Op basis van de door ASR opgegeven gemiddelde schadelast van 50% is een liquiditeitsbegroting opgesteld en zijn gelden beschikbaar gekomen voor investeringen. In de praktijk blijkt die schadelast tot 70% op te lopen, waardoor Cinjee een liquiditeitstekort van _ 1 mln heeft."

 

ASR meent dat Cinjee "een agressief expansiebeleid" voert en dat "anderen, waaronder ASR, dat moeten betalen". Zie ook het artikel ‘In 2010 vijftig overnames Cinjee’.

 

Doodzonde

ASr meldde op de zitting 1.300 schadeclaims uit de Cinjee-volmacht (voor meer dan _ 1 mln) te hebben betaald, omdat Cinjee op dat punt in gebreke blijft. "Cinjee verwijst schades door: een doodzonde voor een volmachtbedrijf." De belangrijkste grondslag onder het opzeggen van de volmachtovereenkomst is deze "overtreding van wettelijke verplichtingen jegens verzekerden".

 

Cinjee op zijn beurt verwijt ASR onjuiste advisering over de inrichting van het volmachtbedrijf en onvoldoende begeleiding. Bovendien heeft ASR onrechtmatig _ 220.000 aan provisies niet uitgekeerd en geen medewerking verleend aan de overvoer van portefeuilles naar de volmacht. "Wij lopen hierdoor maandelijks 10% winstcommissie mis", stelt Cinjee. ‘We zijn hierdoor al bijna _ 900.000 misgelopen." Het volmachtbedrijf belast daarom sinds mei misgelopen inkomsten door bij de afdracht van betalingen aan ASR en is gestopt met de afhandeling van schades: "om een statement te maken".

 

Grootschalig zakendoen

Intrekking van de volmacht door ASR brengt de continuïteit van Cinjee Advies in gevaar, stelde Cinjee’s advocaat. "Een groot deel van de ondermening is op ASR ingericht", zo lichtte Marianne Cinjee de impact voor de rechter nader toe. "Wij hebben altijd grootschalig zaken gedaan met ASR."

 

Cinjee zegt tot voor kort veel bestaande klanten te bewegen over te stappen naar de ASR-volmacht. De condities van die verzekeringen zijn uitstekend, doordat Cinjee 2% doorlopende provisie inlevert en ASR 10% premiekorting biedt. "Zo is de ASR-portefeuille in korte tijd met _ 4 mln nieuwe premie gegroeid." Beëindiging van de volmacht zou de premieomzet bij Cinjee met _ 8,5 mln doen dalen. De totale schade voor het kantoor schat Cinjee op _ 5 mln. "De gevolgen zijn verstrekkend, al is niet te overzien hoe ver", aldus de advocaat.

 

Voor dezelfde rechter droeg Cinjee overigens bij aan de ondergraving van de eigen stellingen door te melden dat er "gelet op de verhoudingen momenteel geen ASR-verzekeringen meer worden gesloten."

 

De uitgelekte jaarrekening over 2009 van het Sliedrechtse intermediairbedrijf maakt bovendien melding van een positief resultaat van _ 1 mln. Volgens de prognose voor 2010 loopt die winst dit jaar op tot _ 8 mln. En voor de Dordtse rechter claimde Marianne Cinjee dat de liquiditeit van het bedrijf januari 2011 alweer _ 2,5 mln zal bedragen en voldoende zal zijn om de schuld aan ASR te voldoen.

 

Reageer op dit artikel