nieuws

AFM ziet ook zonder provisie excessieve beloning

Archief

Toezichthouder AFM heeft bij het ministerie van Financiën, in reactie op het SEO-onderzoek naar de provisieregelgeving, aangegeven dat ook adviseurs die hun kosten rechtstreeks bij de klant declareren in sommige gevallen buitensporig hoge bedragen rekenen. “De buitensporig hoge provisies zijn nog niet tot het verleden gaan behoren. Zij hebben plaatsgemaakt voor buitensporig hoge fees.”

AFM ziet ook zonder provisie excessieve beloning

De AFM geeft in haar brief enkele voorbeelden van advisering over (woon)lastenpolissen. Zo werd aan een klant een fee van € 1.995 gerekend voor een polis met een maandpremie van € 5,47. In deze situatie werd alleen een vergoeding gevraagd als een polis tot stand kwam. In een ander geval werd een fee gerekend, ook als de klant geen verzekering sloot. Bij een krediet van € 15.000 werd in totaal € 4.950 gerekend als adviesvergoeding, waarbij negen verzekeringen waren geadviseerd die geen van alle werden gesloten. Bij de klant is niet altijd duidelijk hoe het werkt, aldus de AFM. "Men besefte niet dat een dergelijk hoog bedrag uitsluitend voor de bijproducten, en dus niet ook voor het krediet in rekening werd gebracht."
Een complicerende factor is dat bemiddeling in consumptief krediet nu alleen op provisiebasis mag plaatsvinden. De AFM wil dan ook aanvullende maatregelen, mede omdat de regels voor passende provisie niet van toepassing zijn op fee-beloning. "De WFT, het BGFO en de Wet oneerlijke handelspraktijken bieden onvoldoende handvatten om adequaat op te treden tegen de hoge kosten die in rekening worden gebracht voor advies ten aanzien van betalingsbeschermers."

Reageer op dit artikel