nieuws

Adfiz tevreden over conclusies AFM

Archief

Adfiz en de daaraan gelieerde lobbyorganisatie Fidin zijn tevreden met de verbetering die de AFM heeft geconstateerd op het gebied van hypotheekadvies. De belangenbehartigers voor het intermediair sluiten zich aan bij de wens van de toezichthouder om de adviesvaardigheden van adviseurs te verbeteren.

Adfiz tevreden over conclusies AFM

Hoewel adviseurs over voldoende inhoudelijke kennis beschikken, kunnen zij de toepassing ervan nog verbeteren, zo constateert de AFM. "Wij zijn al lang van mening dat het wettelijk deskundigheidsbouwwerk veel dichter op de dagelijkse adviespraktijk moet aansluiten. In de evaluatie hiervan moet nadrukkelijk gekeken worden naar zowel efficiency- als effectiviteitswinst. Het meenemen van adviesvaardigheden past daar goed in", aldus Adfiz/Fidin, die zelf activiteiten aankondigen om de adviesvaardigheden aan te scherpen.
Verder wordt de nieuwe regering opgeroepen om maatregelen te treffen ter voorkoming van overkreditering. "Nieuwe maatregelen om overkreditering te voorkomen moeten niet geïsoleerd, maar coherent, in samenhang met de totale woningmarktproblematiek, worden aangepakt."
Het Verbond van Verzekeraars vindt in het AFM-rapport steun voor de overtuiging dat beloning zonder provisie de kwaliteit van het advies ten goede komt. "Dat blijkt ook al uit de positieve AFM-beoordeling van kantoren die al volgens dit beloningsmodel werken. Deze groep dienstverleners kent volgens de AFM een goede tot excellente adviespraktijk", zegt directeur Richard Weurding.

Reageer op dit artikel