nieuws

Munich Re luidt noodklok over toename klimaatgerelateerde rampen

Archief

Volgens herverzekeraar Munich Re is het aantal overstromingen die schade hebben veroorzaakt sinds 1980 wereldwijd verdrievoudigd en het aantal stormen verdubbeld. “Het lijkt erop dat de enige plausibele verklaring voor de toename in weer-gerelateerde rampen de klimaatverandering is”, aldus de herverzekeraar, die deze waarschuwing laat horen in het licht van de komende klimaattop in Mexico.

Munich Re luidt noodklok over toename klimaatgerelateerde rampen

Het jaar 2010 is het warmste jaar sinds het begin van de metingen van Munich Re, meer dan 130 jaar geleden. De tien warmste jaren in die periode vallen alle in de laatste twaalf jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar registreerde Münich Re 725 gevallen van schade door weergerelateerd natuurgeweld. Dat is het op een na hoogste aantal in die periode sinds 1980. Uitschieters waren de overstromingen in Pakistan en China, de storm Xynthia die eind februari over Europa raasde en de cycloon Karl die Mexico in september trof. Hoewel het aantal incidenten toeneemt, constateert Munich Re een afname van de schade. De economische schade door natuurrampen bedroeg volgens de herverzekeraar in de eerste negen maanden van dit jaar in totaal meer dan € 48 mld (tegen een 10 jaar-gemiddelde van bijna € 60 mld tussen 2000 – 2009).  De verzekerde schade in de eerste drie kwartaal bedroeg bijna € 13,5 (bijna € 22 mld). 

Reageer op dit artikel