nieuws

Winst Afab na afschrijvingen 7 miljoen lager

Archief

De winst van Afab over 2007 is na “herevaluatie van het vereiste inzicht in de geconsolideerde jaarrekening” aangepast van € 33,1 mln naar € 26,1 mln. Het betreft voornamelijk een extra afschrijving op de tot en met 2007 overgenomen bedrijven.

Winst Afab na afschrijvingen 7 miljoen lager

Door vermindering van de verantwoorde goodwill is € 9,9 mln extra afgeschreven op het groepsvermogen, wat een negatief effect heeft op de nettowinst van € 5,5 mln. Daarnaast is de "afgrenzing van de netto-omzet uit (bonus-)provisies" niet correct opgenomen; dat heeft een verlaging van het groepsvermogen en de winst met € 1,2 mln tot gevolg.
Verder is onder meer geconstateerd dat een bedrag van € 175 mln ten onrechte is gepresenteerd als langlopende schuld. "Het bedrag heeft betrekking op de funding van de bancaire divisie. Formeel bezien is funding nu eenmaal per definitie als kortlopend te beschouwen, ook al zijn de afspraken voor langere termijn gemaakt en zijn deze jaarrekeningtechnisch als langlopend te beschouwen."

Reageer op dit artikel