nieuws

WIA Basis Werknemersverzekering bij Delta Lloyd

Archief

Met de WIA Basis Werknemersverzekering wil Delta Lloyd voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en onder de WIA-grens van 35% zitten, het inkomensverlies beperken. Deze polis vult het inkomen aan tot het voor de verzekering gekozen dekkingspercentage maal het percentage arbeidsongeschiktheid.

WIA Basis Werknemersverzekering bij Delta Lloyd

Het arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 35% waarvoor uitkering wordt verstrekt bedraagt minimaal 15%. De werknemer kan kiezen voor een dekking van 70, 80, 90 of 100 procent in combinatie met een uitkeringsduur van 3, 5 of 7,5 jaar. De verzekerde ontvangt ook steun bij re-integratie.
Bij een combinatie met andere inkomensverzekeringen, zoals WGA-Gat, WGA Gat Plus of WIA Excedent, geldt een premiekorting van 12,5%.

Reageer op dit artikel