nieuws

WIA Basis Werknemers- verzekering bij Delta Lloyd

Archief

Met de WIA Basis Werknemersverzekering wil Delta Lloyd voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en onder de WIA-grens van 35% zitten, het inkomensverlies beperken.

 

Deze polis vult het inkomen aan tot het voor de verzekering gekozen dekkingspercentage maal het percentage arbeidsongeschiktheid.

 

Het arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 35% waarvoor uitkering wordt verstrekt bedraagt minimaal 15%. De werknemer kan kiezen voor een dekking van 70, 80, 90 of 100% in combinatie met een uitkeringsduur van 3, 5 of 7,5 jaar. De verzekerde ontvangt ook steun bij re-integratie.

 

Bij een combinatie met andere inkomensverzekeringen, zoals WGA-Gat, WGA Gat Plus of WIA Excedent, geldt een premiekorting van 12,5%.

 

Reageer op dit artikel