nieuws

Verbond wil kentekenplaten op de Segway

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat er een kentekeningsplicht komt voor Segways, onder meer om onnodige administratieve lasten voor de aangesloten verzekeraars te voorkomen.

Verbond wil kentekenplaten op de Segway

"Omdat in Nederland de gehele infrastructuur van mobiliteit geënt is op kentekenregistratie van motorrijtuigen, pleiten wij ervoor dat hierbij een consequente lijn wordt gevolgd ten aanzien van de Segway en overige soortgelijke voertuigen, die in de toekomst op de markt komen. Wij vragen u om hiermee bij de verdere behandeling van dit onderwerp rekening te houden", zo luidt het in een brief aan de vaste Kamercommissies voor Verkeer & Waterstaat en Justitie. Aanvankelijk leek de overheid te kiezen voor reguliere kentekening van de Segway, die sinds 1 juli vorig jaar legaal de weg op mag in ons land. Volgens het Verbond ziet het er nu echter toch naar uit dat de ministers op hun eerdere schreden zullen terugkeren en mogelijk voor 'ontkentekening' gaan kiezen. Tegenstanders van de kentekening vrezen namelijk voor hogere kosten voor de Segway-bezitters.

Reageer op dit artikel