nieuws

Schadelast aov neemt fors toe

Archief

‘Bij verzuim is de bodem bereikt

 

De schadelast op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen neemt fors toe. Dat constateert Frank Romijn, directeur van inkomensverzekeraar De Amersfoortse. Hij verwacht dan ook dat de daling van de premies over twee jaar om zal slaan in een premiestijging.

 

"De gevolgen van de economische crisis zijn ook in de aov-markt goed merkbaar", zegt Romijn. "Verzekeraars buitelen over elkaar heen om hun productie nog enigzins op niveau te houden."

 

Er is op dit moment sprake van premiedumping, vindt Romijn. "Verzekeraars zijn bezig met agressieve oversluitacties op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast heb je de nieuwe toetreders die de markt stevig hebben opgeschud", zegt Romijn. "Wij hebben dit jaar ongeveer 15% meer schademeldingen. Ook de royementen zijn met 15% tot 20% toegenomen. Als je binnen die segmenten kijkt naar de toename door faillissementen, dan is het royement met faillissement als oorzaak, zelfs met meer dan 135% toegenomen."

 

Volgens Romijn is er absoluut sprake van een verdringingsmarkt. "Daarnaast zijn er sowieso al weinig starters die een aov sluiten. En al helemaal niet in deze crisistijd." De oversluitacties van concurrenten wijt Romijn aan "kennelijk slecht lopende productie".

 

Prijswapen

De premiedalingen voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zullen volgens Romijn de komende twee jaar nog wel doorlopen. "Maar daarna zal de toenemende schadelast zorgen voor een premiestijging. Daar kan je op wachten. In de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw was er sprake van een stabiele markt, maar sinds 2005 is die markt aardig opgeschud. Dat is toe te schrijven aan de nieuwkomers en voor de klant is dit een prima ontwikkeling", zegt Romijn. "Je ziet ook dat de levenmarkt minder is geworden, partijen richten zich dus op markten, zoals de aov-markt. Het wapen is daarbij de prijs. We zijn daardoor in een negatieve spiraal terechtgekomen. Zoals gezegd, de schadelast neemt fors toe en niet alleen bij ons", is de overtuiging van Romijn. "De premies zullen in 2011 en 2012 dan ook gaan stijgen", voorspelt Romijn. Volgens hem is een vergelijking met autoverzekeringen makkelijk gemaakt. "Het wordt steeds kortcyclischer."

 

Marktaandeel

De Amersfoortse wil zo stabiel mogelijk zijn op basis van kwaliteit en dienstverlening. "Dat geldt overigens ook voor ASR Verzekeringen. Maar natuurlijk doen wij ook iets aan onze premiestelling", zegt Romijn. "Ons streven is erop gericht om mee te draaien in de top van het vergelijkingsprogramma Rolls."

 

Kijkend naar marktaandelen op het terrein van aov/verzuim en ongevallen, staat ASR Nederland met 23,2% marktaandeel in 2008 op nummer één. Twee derde hiervan komt op conto van De Amersfoortse", aldus Romijn. Met een totale omzet van _ 918 mln, is De Amersfoortse dus goed voor ruim _ 600 mln.

 

ASR Nederland wordt op de derde plek gevolgd door ING, dat zijn marktaandeel ook zag groeien het afgelopen jaar: van 18,1% naar 19,5%. Dit is uiteraard inclusief aov-verzekeraar Movir. Achmea bezet de tweede positie met een afgenomen marktaandeel van 20% (21%). Delta Lloyd, De Goudse en Aegon bezetten respectievelijk de plaatsen vier tot en met zes. "Kijkend naar de gemiddelde groei over de jaren 2005-2008 wordt zichtbaar dat Delta Lloyd en De Goudse daarin ruim aan kop gaan."

 

Bodem bereikt

Volgens Romijn is in tegenstelling tot individuele aov’s bij verzuimverzekeringen de bodem bereikt. "Er worden (te) lage tarieven gebruikt en voor nieuwe productie worden in veel gevallen al weer rode cijfers geschreven. Je ziet nu wel de eerste premiestijgingen komen", zegt Romijn.

 

Hij zegt met De Amersfoortse een stabiel prijsbeleid te willen voeren. "Wij willen niet primair op prijs concurreren, maar op kwaliteit, service en dienstverlening met als voorbeeld onze arbeidsdeskundige dienst. Die gaat mee naar het intermediair en wordt niet alleen ingeschakeld als er een claim is, maar ook al in het voortraject", aldus Romijn. "We zijn continu bezig om onze toegevoegde waarde te laten zien. Wij willen de beste zijn en niet, om de vergelijking met de luchtvaart te maken, afzakken naar het niveau van een prijsvechter", aldus Romijn.

 

Gekocht

Provisie wordt bijD e Amersfoortse niet ingezet als middel om extra productie te genereren, zegt Romijn. "Wij werken bij aov individueel met een provisie van maximaal 17,5%. Het intermediair kan schuiven met de provisie tussen de 0% en de 17,5%. Wij zien dat inmiddels een kwart van onze productie op de lagere provisie binnenkomt. Daarbij is 10% de meest gekozen variant. Zo kan het intermediair uit concurrentieoverwegingen een stukje provisie aan de klant teruggeven."

 

Aan de strijd om het WGA Eigen Risico zegt De Amersfoortse niet mee te doen. "Dat wordt beneden kostprijs verkocht en dat doen wij niet. En nog steeds wordt er door partijen met verlies ingekocht. Wij offreren het alleen nog tegen een kostendekkende premie. Het gevolg is dan natuurlijk wel dat we minder sluiten", zegt Romijn.

 

WIA-markt

Romijn wil nog wel reageren op het FNV-rapport waarin werd gesteld dat werkgevers voor het WGA Eigen Risico slecht af zouden zijn bij private verzekeraars. Romijn is het daar pertinent niet mee eens. "Die markt is er pas een paar jaar en de scoringskansen voor re-integratie liggen natuurlijk vooral in de eerste twee jaar van verzuim. Maar daarna is het echt niet over en ook in de WGA-periode investeren verzekeraars in re-integratie. Het huidige hybride systeem met de vele gedeelde verantwoordelijkheden maakt het er echter niet makkelijker op."

 

Volgens Romijn is de enige markt waar nog groei in zit de WIA-markt. Maar ook constateert hij dat de instroom in de WIA fors is toegenomen. "Dat kan je aflezen aan de verhoging van de minimumpremie voor kleine bedrijven die het UWV heeft doorgevoerd. Die is gestegen van 0,27% naar 0,59%, dat is dus een verdubbeling voor kleine werkgevers. Een percentage tussen de 0,40% en 0,45% gehanteerd door de private verzekeraars is volgens Romijn "redelijk". "Alles wat lager is, is het l inkopen van potentieel verlies."

 

met de luchtvaart te maken, afzakken naar het niveau van een prijsvechter."

Reageer op dit artikel