nieuws

Register voor fraudecoördinatoren in de maak

Archief

Er wordt gewerkt aan de instelling van een register voor fraudecoördinatoren, dat op 1 januari operationeel moet zijn. Dat maakte Lex Westerman, senior adviseur criminaliteitsbeheersing van het Verbond van Verzekeraars, bekend tijdens de Platformdag voor Fraudecoördinatoren. “Het register is eigendom van het Verbond en laat zich het beste vergelijken met het register van het Nivre”, aldus Westerman.

Register voor fraudecoördinatoren in de maak

Momenteel zijn bij verzekeraars en volmachten ruim driehonderd fraudecoördinatoren werkzaam. De belangrijkste eisen voor opname in het nieuwe register zijn dat de coördinator minstens drie jaar in die functie werkzaam moet zijn bij een verzekeraar of gevolmachtigde, de Leergang Coördinator Fraudebeheersing van het Nibe-SVV  of een gelijkwaardige opleiding moet hebben gevolgd en een verklaring van goed gedrag kan overleggen. Op 10 december krijgen de geslaagden van de eerste leergang hun diploma en kunnen zij zich dus als eersten melden voor opname in het register.

Reageer op dit artikel