nieuws

Lakse tussenpersoon laat bedrijf Theo van Gogh met lege handen

Archief

Kantoor ook nalatig tegen Bavam

 

Het productiebedrijf van de vijf jaar geleden vermoorde Theo van Gogh krijgt geen uitkering uit zijn keyman-polis. Door het handelen van de assurantietussenpersoon weigeren zowel de keyman-verzekeraar als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitkering. En de tussenpersoon? Die is failliet.

 

Column Producties had een verzekering afgesloten die _ 1 mln zou uitkeren als een van de twee sleutelfiguren zou wegvallen. Dat was gebeurd via bemiddeling door de Amsterdamse Assurantie Groep (AA Groep). Na de moord op ‘keyman’ Van Gogh weigerde de verzekeraar echter uitkering met een beroep op de dekkingsuitsluiting terrorisme.

 

Column stelde daarop dat AA Groep tekort is geschoten. De verzekeringsadviseur had, gelet op de persoon Van Gogh en de vele bedreigingen aan zijn adres, moeten begrijpen dat Column een verzekering inclusief terrorismedekking nodig had. Het productiebedrijf spande een procedure aan tegen het assurantiekantoor, dat geen verweer voerde en in oktober 2006 tot betaling van _ 1 mln werd veroordeeld door de Amsterdamse rechtbank. AA Groep tekende daartegen geen verzet aan.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Een maand later legde Column voor dat bedrag beslag bij Bavam, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van AA Groep. Bavam zegt echter niets verschuldigd te zijn aan de assurantietussenpersoon, omdat die heeft verzaakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in kennis te stellen van de claim en evenmin medewerking heeft verleend aan de schaderegeling. Door niet aan de verplichtingen als polishouder te voldoen, vervalt de dekking.

 

Column heeft de stelling van Bavam voor de rechtbank, tot in hoger beroep, aangevochten, maar is in het ongelijk gesteld.

 

Faillissement

Het productiebedrijf van Van Gogh moet de hoop op financiële genoegdoening nu vestigen op AA Groep. Het assurantiekantoor van Ger Balk (54) is eerder dit jaar echter failliet verklaard. De schuldenlast is inmiddels opgelopen tot _ 2,5 mln, waardoor de kans op volledige uitkering nihil lijkt. De hoop zal gevestigd zijn op de pogingen van de curator om nog geld los te krijgen van bestuurder Balk en van SAA Nederland. Die laatste zou nog een koopsom voor de bedrijfsovername in 2007 moeten betalen van _ 510.000.

 

Aandeelhouder Balk kijkt tegen een vordering van _ 1,3 mln aan, wegens "het niet deugdelijk voeren van de administratie, het op ondeugdelijke wijze verkopen van de onderneming en op bovenmatige wijze onttrekken van vermogen aan de onderneming". Verkoop van zijn woning en inboedel hebben vooralsnog niet meer dan _ 61.700 opgeleverd. Zie ook AM Recht, pag. 51

 

herdacht.

Reageer op dit artikel