nieuws

Kosten NHG opnieuw verhoogd

Archief

Borgtochtprovisie is sinds 2006 verdubbeld

 

Voor leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt met ingang van 1 januari een borgtochtprovisie van 0,55% in rekening gebracht. Dat is dit jaar nog 0,45%.

 

De kosten voor de NHG zijn daarmee in vier jaar tijd verdubbeld: in 2006 bedroeg het kostenpercentage nog 0,28% van de hypotheeksom. Dat jaar was er zelfs sprake van een verlaging (het 2005-tarief was 0,3%) vanwege de gunstige vooruitzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het eigenwoningbezit.

 

Vier jaar later zijn de verwachtingen van NHG-uitvoerder Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heel anders: "De verhoging houdt verband met de verwachting dat het aantal verliesdeclaraties in 2010 zal verdubbelen. Tegen deze achtergrond hebben wij het noodzakelijk gevonden hiervoor meer buffervermogen op te bouwen."

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) had in 2005 al zijn bedenkingen bij de hoogte van de borgtochtprovisie en heeft gemeenten inmiddels geadviseerd om de achtervangovereenkomst met het WEW, die voorziet in het verstrekken van leningen bij liquiditeitstekorten van het fonds, per 1 januari 2011 op te zeggen.

 

Ook toezichthouder DNB was kritisch: "De NHG kan een inefficiënte middelenallocatie in de hand werken voorzover de tariefstructuur onvoldoende rekening houdt met het risico van (forse) potentiële correcties op de woningmarkt waardoor de hypotheekgevers verkeerde prikkels krijgen en te hoge schulden aangaan."

 

Kostengrenzen

 

De kostengrens verandert niet in 2010. Die is per 1 juli van dit jaar al tijdelijk verhoogd van _ 265.000 naar _ 350.000 voor woningaankopen. Wel is de grens voor woonwagens verhoogd van _ 62.000 naar _ 130.684; voor woonwagenstandplaatsen geldt nu een maximum van _ 50.000 (45.000). "De kostengrenzen voor woonwagens en standplaatsen komen daarmee gelijk te liggen met die van de Wet Bevordering Eigen Woningbezit (Koopsubsidie)."

 

Eerder maakte het WEW al bekend dat per 1 januari volgend jaar bij nieuwbouwwoningen alleen een door het fonds goedgekeurde insolventieverzekering wordt geaccepteerd. Zo’n verzekering is sinds 1 juli verplicht, omdat het garantiefonds GIW zijn activiteiten heeft gestaakt. Ook taxatierapporten moeten komend jaar aan nieuwe NHG-eisen voldoen.

 

Reageer op dit artikel