nieuws

Inkomensverzekeraar NN krijgt ‘het geel’ in zicht

Archief

Ambitieus Allianz nog laag op ranglijst

 

Steeds meer verzekeraars weten de weg te vinden naar de markt van inkomensverzekeringen. Relatieve nieuwkomers als Generali, Reaal en Allianz beginnen hun deuntje mee te fluiten. In de top-10 realiseren ook de gevestigde partijen NN en Delta Lloyd omzetgroei.

 

Het totale premievolume in de branche Ongevallen & Ziekte is (exclusief Ziektekosten) in 2008 toegenomen met 4,3% tot _ 3.947 mln. Volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) gaan de meeste premies naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. De aov-tekening neemt _ 1,8 (1,7) mld van de bijna _ 4 mld premie voor haar rekening. Uit verzuimverzekeringen halen de inkomensverzekeraars een premieomzet van _ 1,3 (1,3) mld. De WIA- en WAO-gatverzekeringen leveren _ 0,5 (0,4) mld premie op en ook de ongevallenpolissen zijn goed voor _ 0,5 (0,5) mld.

 

De brutoschadelast op aov-polissen bedraagt _ 1,1 (0,8) mld op het totaal van _ 2,4 mld. De ziekteverzuimverzekeringen nemen _ 0,9 (0,5) mld van de claims voor hun rekening en de WIA/WAO-gat verzekeringen _ 0,3 (0,3) mld.

 

Marktleider

De Amersfoortse is nog altijd marktleider, maar heeft afgelopen jaar marktaandeel verloren. Een geringe premiegroei heeft dit aandeel met 0,4% doen slinken tot 14,4%. Nationale-Nederlanden komt met rasse schreden naderbij. De ING-dochter heeft de ambitie om weer marktleider te willen zijn in inkomensverzekeringen en lijkt die ambitie waar te gaan maken. Het marktaandeel neemt toe van 10,8% naar 12,4%. "De groei van NN Inkomen is, onder andere, toe te schrijven aan een succesvol groot contract. Daarnaast zijn we continu bezig om onze dienstverlening en producten te vervolmaken. We zijn heel blij dat die inspanningen effect hebben", aldus NN in een toelichting.

 

Als de cijfers in concernverband op een rij worden gezet, moet ING nog altijd met een derde plek genoegen nemen en ASR Nederland (met De Amersfoortse en ASR Verzekeringen in de gelederen) en Achmea (met onder meer Centraal Beheer, Avéro en Interpolis) voor laten gaan. ASR heeft als concern een marktaandeel van 23,3%, Achmea van exact 20% en ING van 19,5%.

 

Opmars

Delta Lloyd komt qua premievolume weliswaar nog niet in de buurt van de top 5, maar timmert nadrukkelijk aan de weg met een premiegroei van 22%. Als verklaring geeft de inmiddels beursgenoteerde verzekeraar: "De premiegroei is gerealiseerd over verschillende inkomensproductgroepen (aov, verzuim en WIA) van zowel het label Delta Lloyd als ABN Amro Verzekeringen". ABN Amro neemt na een omzetstijging van 16% de 34e positie in. Het onderdeel Erasmus sluit de top-50 af.

 

De grootste klapper maakt Reaal, die van de 25e stek opklimt naar de 10e. De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan de overnames van AXA, in 2007 goed voor een premievolume van _ 79,5 mln, en Winterthur, dat toen _ 15,5 mln premie in de boeken had staan.

 

De Goudse, die over 2007 zijn premievolume nog zag toenemen door overnames van de inkomensportefeuille van Confior (Menzis) en de verzuimportefeuille van AIG, had weliswaar een lichte premiegroei, maar moet op de ranglijst een stapje terug doen. Sazas (Achmea), Bovemij en Generali realiseren echter forse groeicijfers. Generali klimt dankzij een omzetgroei van 40% van de 28e naar de 23e plaats. Een andere ambitieuze inkomensverzekeraar, Allianz, moet met een veel bescheidener groeicijfer genoegen nemen: +12% naar de 30e plaats.

 

Woonlasten

Woonlastenverzekeraar Cardif moet een verlies aan premievolume van 18,4% incasseren. De verklaring ligt bij de betalingsbeschermingsverzekeringen. "Tot 2008 had Cardif een significant marktaandeel in betalingsbescherming gekoppeld aan consumptief krediet. In dit marktsegment is spanning ontstaan tussen de waarde van de verzekeringsproducten voor de consument en de verdiensten voor de bemiddelaar. Cardif heeft halverwege 2008 besloten zich terug te trekken uit deze concurrentiestrijd; het product werd volledig van de markt gehaald en vervangen voor een product met significant meer waarde voor de consument tegen een beduidend lagere provisie (tot 35%) voor de bemiddelaar. Gevolg van deze maatregel was dat het marktaandeel gedaald is van ongeveer 50% naar slechts 3%, waardoor Cardif geen rol van betekenis meer speelt op deze markt", aldus de woordvoerder.

 

  &nbspCardif stelt in de markt voor woonlastenbescherming wel nog altijd marktleider te zijn. "Echter, hier hebben we al sinds 2007 te maken met een stagnerende hypotheekmarkt, die uiteraard invloed heeft op het aantal nieuwe aanvragen. Een andere belangrijke trend is de verschuiving van eenmalige premie (koopsom) naar maandpremie. Dit is een duidelijke verandering sinds 2008 en heeft invloed op ons premievolume, omdat de betalingen uitgesmeerd worden over de gehele looptijd."

 

Bij DSB, ook een aanbieder van polissen die aan krediet worden gekoppeld, is de omzet in 2008 bijna gehalveerd.

 

Marktaandelen 2008

 

Amersfoortse 14,4%

 

NN 12,4%

 

Interpolis 9,2%

 

Achmea 8,6%

 

ASR 7,5%

 

Overig 47,9%

 

Marktaandelen 2007

 

Amersfoortse 14,8%

 

NN 10,8%

 

Interpolis 9,5%

 

Achmea 10,5%

 

ASR 7,1%

 

Overig 47,3%

 

Reageer op dit artikel