nieuws

Basispremie Menzis 3% hoger

Archief

Menzis heeft de premies voor zijn ziektekostenverzekeringen met enkele procenten verhoogd. De jaarpremie van de basisverzekering komt 3% hoger uit. Voor de naturavariant (ZorgVerzorgd) betekent dat € 1.137, oftewel € 94,75 per maand, en de restitutievariant (ZorgZó) € 98,75 per maand.

Basispremie Menzis 3% hoger

Menzis zegt "zeer doordacht" om te gaan met de vaststelling van de premies en wijst daarbij op het ontbreken van een winstoogmerk vanwege de organisatiestructuur (onderlinge waarborgmaatschappij). "Dit uit zich in een beperkte premieverhoging van 3% voor de basisverzekering, ondanks de stijging van de zorgkosten en de verhoogde solvabiliteitseisen", aldus Menzis.
De premies voor de aanvullende polissen stijgen tussen de 2% en 2,9%. De extra uitgebreide aanvullende polissen worden echter fors duurder. De Menzis Extra Verzorgd 4 wordt € 8 per maand duurder en Menzis Tandverzorgd 4 wordt € 10 per maand duurder. "We zijn verlieslatend op deze polissen en wilden voor het overgrote deel van onze verzekerden de verhoging zo beperkt mogelijk houden. Vandaar dat wij voor de duurdere aanvullende polissen, waar maar 3% van onze klanten gebruik van maakt, de premies fors hebben verhoogd", aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel