nieuws

‘Verzekeraars moeten meer doen aan brandveiligheid’

Archief

Verzekeraars zouden een meer actieve rol moeten spelen op het gebied van brandpreventie. Dat vindt 44% van de particulieren en 60% van de bedrijven. De buitenwereld heeft nu te veel het gevoel dat verzekeraars vanuit commerciële motieven te weinig investeren in brandpreventie bij klanten.

‘Verzekeraars moeten meer doen aan brandveiligheid’

Dat blijkt uit een enquête, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De onderzoekers bevelen onder meer aan om vanuit een maatschappelijk appèl meer in te zetten op gezamenlijke actie voor een betere brandveiligheid.
Ter illustratie werd tijdens de presentatie van het onderzoek een maatschappelijke kosten/batenanalyse gegeven van een subsiedieregeling voor de installatie van rookmelders. Als 50% subsidie zou worden gegeven en een kwart van de huishoudens zou daarvan gebruik maken, kost dat ruim € 30 mln. Het zou het aantal brandslachtoffers met 5 doden en 657 gewonden doen afnemen en een reductie in schadekosten (materieel en immaterieel) van ruim € 50 mln opleveren. In een reactie op het onderzoek zei Verbond-directeur Leo de Boer onder meer dat verzekeraars zich zullen inzetten voor meer effectieve voorlichting, een harde aanpak van brand door fraude, criminaliteit en vandalisme en een periodieke keuring van woonhuizen.

Reageer op dit artikel