nieuws

‘Europees arrest leidt tot btw-last bij portefeuilleoverdracht’

Archief

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de overdracht van een portefeuille (her-)verzekeringscontracten belast is met btw. Deze uitspraak heeft volgens PricewaterhouseCoopers vergaande gevolgen voor de verzekeringssector. In ons land betekent dit grofweg een (extra) btw-last van 19% over de verkoopprijs.

‘Europees arrest leidt tot btw-last bij portefeuilleoverdracht’

In de uitspraak van het Europese Hof gaat het om een portefeuilleoverdracht van 195 levensherverzekeringscontracten. Het Hof komt tot de conclusie dat zo'n overdracht niet onder de btw-vrijstelling voor verzekeringen kan vallen. Ook bij de overdracht van herverzekeringscontracten aan een buitenlandse partij moet btw worden afgedragen. Door wijzigingen in de btw-wetgeving per 1 januari 2010 zal vanaf die datum bij een internationale overdracht van polissen de btw worden geheven van degene die de polissen heeft overgenomen.

Volgens Frans Oomen, partner bij PricewaterhouseCoopers, zijn de gevolgen van deze uitspraak ingrijpend voor de financiële sector. "Dergelijke transacties worden sinds jaar en dag zonder btw gedaan. Aangezien er nu btw berekend moet worden, zal de sector geconfronteerd worden met een extra kostenpost. Hoewel deze zaak ziet op de overdracht van herverzekeringscontracten, geldt dezelfde btw-behandeling voor de overdracht van verzekeringscontracten. De uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de overdracht van andere contracten in de financiële sector. Het is een opmerkelijke uitspraak, die theoretisch correct is, maar niettemin ongewenst. Ik sluit niet uit dat in de toekomst nieuwe Europese btw-regels hiervoor een oplossing zullen bevatten."

Reageer op dit artikel