nieuws

DSB wacht nog woekerpolisclaim

Archief

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) vindt dat de regeling die getroffen is met de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken klanten van DSB Bank ernstig tekortdoet. “Er wordt namelijk geen enkele compensatie geboden voor verkeerde adviezen op het gebied van woekerpolissen, die op grote schaal zijn verkocht in combinatie met hypotheken en consumptieve kredieten.”

DSB wacht nog woekerpolisclaim

Volgens WPC valt een belangrijk deel van de door DSB verkochte beleggingsverzekeringen onder de in maart getroffen compensatieregeling met Reaal. "Daarin is wel verlaging van kosten en risicopremies geregeld, maar geen tegemoetkoming voor eventuele onjuiste advisering door DSB." De stichting zegt in het akkoord met Reaal uitdrukkelijk de mogelijkheid te hebben opengehouden om de bank hiervoor aansprakelijk te stellen. Ze eist een aanvullende regeling van DSB.
In het tv-programma Pauw & Witteman zei Pieter Lakeman (foto), voorman van de Stichting Hypotheekleed, niets in de regeling te zien, omdat die niet voorziet in enige schadevergoeding. "Dit is een etterbuil zoals je nog nooit in de financiële wereld in Nederland hebt gezien; die moet je wegsnijden", zo oordeelde hij genadeloos over DSB.
WPC uit tevens kritiek op de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. "Hij komt terug op zijn eigen aanbeveling over beleggingsverzekeringen van maart 2008, waarin hij zegt dat ook tussenpersonen schuld hebben aan de woekerpolisaffaire en moeten bijdragen aan compensatie."

Reageer op dit artikel