nieuws

ASR halveert kosten in nieuwe pakketpolis

Archief

In de nieuwe particuliere pakketpolis die ASR dit najaar lanceert, zullen de kosten van de verzekeraar gehalveerd zijn. “Er komt maximaal 10% aan kosten van onze kant in dat product, waar dat voorheen 20% was”, zegt directievoorzitter Jos Baeten. ASR zegt de positie van het intermediair op de particuliere schademarkt te willen verbeteren.

ASR halveert kosten in nieuwe pakketpolis

Eerder maakte ASR al bekend in de pakketpolis geen opzegtermijn meer op te nemen. De aangekondigde kostenbesparing wordt onder meer mogelijk doordat ASR aanvragen alleen via digitale weg zal accepteren.
De provisie wordt standaard 21%, maar het intermediair kan die neerwaarts bijstellen tot eventueel 0%. "Het intermediair heeft maar één opdrachtgever: de klant", aldus Baeten. "Voor die klant zal het volstrekt helder moeten zijn welke dienstverlening hij geleverd krijgt en wat de beloning daarvoor is."
ASR roept op tot een herbezinning op de regelgeving. "Het is een lappendeken, waarin het intermediair en verzekeraars verstrikt raken. De regels moeten eenvoudiger", stelt Baeten. Hij benadrukt dat dit geen afzwakking van regels moet betekenen. "De noodzaak tot snelle verandering blijft groot; de sector pakt dat niet snel genoeg op."
Bij de evaluatie van de BGFO, komend voorjaar, wil ASR dat uitbreiding van de beloningstransparantie naar schadeverzekeringen aan de orde komt. Baeten: "Op termijn is dit onontkoombaar." Begin 2010 komt ASR met een nieuwe, provisieloze levensverzekering, dus tegen nettopremie.

Reageer op dit artikel