nieuws

AFM noemt misbruik provisie lastenbeschermers uitzondering

Archief

Maximum is in veel gevallen hoger dan 15%

 

Het structureel opstrijken van afsluitprovisies tot 80% voor lastenbeschermers tegen koopsom is volgens de AFM een uitzondering in de markt. In juni schreef de toezichthouder nog een minder geruststellende brief aan Financiën.

 

De AFM stelt dat slechts een klein aantal tussenpersonen structureel hoge provisies heeft ontvangen voor koopsompolissen. De toezichthouder reageert daarmee op berichten in de media dat provisies van rond de 80% gangbaar zijn bij lastenverzekeringen tegen koopsom. Dat beeld is door de AFM zelf geschetst in een in juni gepubliceerde brief aan het ministerie van Financiën. Volgens een onderzoek bij zes marktpartijen eerder dit jaar (Reaal, DSB, Afab, TAF, Cardif en The Warranty Group) levert een woonlastenverzekering gemiddeld 42% provisie op, terwijl er ook percentages van 71% worden gehanteerd. "Het gros van de aan de adviseurs/bemiddelaars betaalde provisies op kredietbeschermers ligt rond de 80% van de koopsom." De percentages voor deze producten variëren van 26% tot 86%. Op grond daarvan drong de AFM bij Financiën aan op het opnemen van lastenverzekeringen in de provisieregels, wat inmiddels ook is gebeurd. "De AFM benadrukt dat het een beperkt aantal bemiddelaars betreft die grootschalig koopsompolissen tegen hoge provisies bemiddelden", zegt de toezichthouder nu.

 

Nuanceren

Ook het Verbond van Verzekeraars wil het beeld van hoge woonlastenprovisies nuanceren: "Bij DSB ging het om aan hypotheken/leningen gekoppelde verzekeringen op koopsombasis die met name beschermen tegen inkomensverlies. Dit is een markt waarin enkele, voornamelijk internationale nichespelers, actief zijn", aldus het Verbond. "Deze praktijken spelen niet in de gehele verzekeringssector. Feit is dat de sector zelf hierover al eerder aan de bel heeft getrokken. In februari 2005 is de toenmalig minister van Financiën gewezen op de hoge provisiebetalingen."

 

Radar

De huidige maximale provisie op een woonlastenverzekering ligt vaak ver boven de 15%, het percentage dat de Tweede Kamer als maximum wil instellen. Uitschieters zijn Huis & Hypotheek, InterfinanceNed, MoneYou en TAF: hun producten zijn goed voor 40% provisie.

 

Dat blijkt uit een door Tros Radar samengestelde lijst van provisies. Van partijen als Delta Lloyd, DSB en Reaal zijn de provisies niet bekend; The Warranty Group wilde geen informatie geven. De laagste maximumprovisie rekent Univé met 10%. Afab, Cardif en Woonfonds rekenen 30%. ASR en De Amersfoortse hanteren 15%.

 

Volgens Radar biedt De Amersfoortse de gunstigste koopsom voor een aov-dekking; DSB is de duurste, voor TAF. Allianz biedt de aantrekkelijkste optie voor een aov- en ww-dekking; ook daar zijn DSB en TAF het duurste.

 

als één van de duurste aanbieders uit de bus.

Reageer op dit artikel