nieuws

Aegon verlaagt wellicht premie lopende overlijdensrisicopolissen

Archief

Houders van een overlijdensrisicoverzekering van Aegon worden binnenkort wellicht actief door de maatschappij overgezet op een lager tarief. "Vanuit de optiek van een klant, zou het wel juist zijn."

 

Dat zei directievoorzitter Marco Keim eind vorige maand tijdens het Fidin-congres in Dronten op een expliciete vraag vanuit de zaal van NVA-lid Sietze de Jong. Keim zegt het idee bij zijn vorige werkgever Zwitserleven al eens te hebben geopperd, maar bracht het daar niet in praktijk. "Het is een dilemma. Verzekeraars kunnen het langlevenrisico bij lijfrenten en pensioenen ook niet achteraf in de tarieven corrigeren. En als we het bij losse overlijdensrisicopolissen doen, dan schreeuwt iedereen direct dat de dekking in unit-linkedverzekeringen ook moet worden aangepast. Maar dat ligt toch iets lastiger."

 

Levensverzekeraars hebben de risicopremies voor nieuw te sluiten polissen de laatste twee jaar met tientallen procenten verlaagd. Sietze de Jong kondigde vast aan komend jaar alle lopende overlijdensrisicopolissen (van gezonde mensen) op te zeggen en nieuw te gaan sluiten. "Dat ga ik op fee-basis doen en dat gaat mij veel geld opleveren. Dankzij jullie, omdat jullie het zelf niet doen", beet hij de aanwezige verzekeraars toe.

 

"Als veel tussenpersonen dit gaan doen, wordt de bestaande portefeuille vanzelf omgezet", beseft Keim. "Dan kunnen we het misschien beter zelf pro-actief doen", zo liet hij na afloop zijn gedachten gaan.

 

Bestaanscrisis

Naast de Aegon-topman zaten ook Lard Friese van Nationale-Nederlanden en Wim Henk Steenpoorte van Reaal in het forum, dat ten overstaan van leden van de NVA en NBVA filosofeerde over de toekomst in de bedrijfstak. Die ziet er, afgaande op hun stellingen, zorgelijk uit. "We zitten in een vertrouwenscrisis die aan de wortels van ons bestaan vreet", zei Friese (NN). "Klanten vinden onze producten te duur en aandeelhouders vinden dat we te weinig rendement opleveren. Het is een bestaanscrisis", vulde Aegon-collega Keim aan.

 

Hij typeert de cijfers over de nieuwe productie in 2009 als "dramatisch". Volgens Keim loopt de productie op alle fronten terug, her en der met 20% tot 40%. En NN-collega Friese voorziet nog geen herstel. "De recessie moet voor een belangrijk deel nog komen. Dat zullen we gaan terugzien in de productiecijfers van pensioenen en schadeverzekeringen."

 

Bonussen

Vanuit de zaal kwamen diverse vragen over de bestemming van het geld dat voorheen gemoeid was met bonusprovisies. Een garantie dat dit geld niet wordt geïnvesteerd in directe distributiekanalen gaven de verzekeraars niet af. "Dat kunnen we ons niet permitteren", stelde Friese. De NN-topman vindt dat het intermediair zichzelf met een dergelijke discussie tekort doet. "Het intermediair was, is en blijft het krachtigste kanaal. Dat is de realiteit. De realiteit is ook dat de klant bepaalt; bij 30% tot 35% van de particuliere markt doet hij dat direct." Aegon-collega Keimviel hem bij: "Ga toch eens van eigen kracht uit!"

 

NVA-directeur Niels Mourits pakte de microfoon om nog eens te benadrukken dat het intermediair een vergoeding eist van verzekeraars als zij door tekortkomingen van de maatschappijen extra werk moeten verrichten. Friese kwam hem niet tegemoet. "De Bgfo is duidelijk: er is één geldstroom, van klant naar tussenpersoon, punt." Volgens Mourits is dat onzin en kan zo’n vergoeding best binnen de bestaande regelgeving worden verstrekt. "Maar hoe voorkomen we dat dit een ontsnappingsroute wordt voor bepaalde geldstromen", vroeg Keim zich af. "Verzekeraars moeten niet uitgaan van wantrouwen", vond Mourits.

 

Reaal-voorman Wim Henk Steenpoort voegde er nog aan toe dat "ook wij veel rommel te verwerken krijgen vanuit intermediaire zoek". Met veel bijval uit de zaal pareerde Mourits daarop: "Doe met zulke kantoren dan geen zaken meer!"

 

Niet per polis

Net als de verzekeraars hamerde NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer bij de opening van het Fidin-congres op verlaging van de kosten in de intermediaire keten. Hij verheugt zich erop dat het intermediair in de toekomst "eindelijk gewaardeerd en beloond gaat worden voor zijn werk en deskundigheid en niet voor het werk van anderen: de polis. Uw product is niet de polis; uw product is het advies, de aandacht, de service".

 

Volgens de NBVA-voorman heeft "de wetgever in het verleden belet dat je door je klant werd betaald voor het advies". Om die reden leefde de klant altijd in de waan dat advies gratis was, aldus Groenemeijer. Die klant blijkt echter een snelle leerling, die bereid is te betalen voor diensten als hem helder wordt uitgelegd wat daarvoor wordt gedaan. "De praktijk blijkt minder weerbarstig dan onderzoeken en doemdenkers voorspelden."

 

Eerder op de dag had Christian Dijkhof, eigenaar van franchiseketen HypotheekCompany daar al een voorbeeld van gegeven. "Dat klanten niet zouden willen betalen voor advies, is één van de grootste misvattingen in onze branche." Volgens Dijkhof werkt inmiddels 60% van de zeventig HypotheekCompany-kantoren geheel of gedeeltelijk op fee-basis.

 

een uiteenzetting van NN-topman Lard Friese.

Reageer op dit artikel