nieuws

Nieuwe dreun pensioenfondsen

Archief

Bij ABP en Zorg & Welzijn, twee van de grootste pensioenfondsen van ons land, is de dekkingsgraad in het laatste kwartaal van vorig jaar verder verslechterd en onder de 100% terechtgekomen. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) constateert dat de leden over de hele linie in zwaar weer verkeren.

 

De dekkingsgraad geeft aan in welke mate het pensioenfonds over vermogen beschikt om aan alle uitkeringsverplichtingen te voldoen. Bij ABP (2,7 miljoen ambtenaren) is in de laatste drie maanden van 2008 de dekkingsgraad gedaald van 118% naar 90%: het belegd vermogen is _ 173 mld, tegen _ 193 mld aan verplichtingen. Zorg & Welzijn (2,1 miljoen deelnemers) staat met _ 71,5 mld op 92%, terwijl dat begin oktober nog 125% was.

 

  &nbspVolgens de VB, die zo’n zestig pensioenfondsen onder de loep heeft genomen, varieert de dekkingsgraad bij de grotere fondsen nu tussen de 85% en 100%. De sterk dalende rente en de economische crisis worden als belangrijkste oorzaken genoemd. Indexering is daarom voor vrijwel alle fondsen niet aan de orde; een aantal van hen heeft bovendien de premie verhoogd.

 

  &nbspOmdat de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste 105% is gekomen, moeten de fondsen voor 1 april een herstelplan indienen bij toezichthouder DNB. Zorg & Welzijn – die overigens geen premieverhoging heeft doorgevoerd – heeft al gevraagd om daarvoor meer dan de standaardtermijn van drie jaar te nemen. "Het is onwenselijk voor de korte termijn maatregelen te nemen die op lange termijn wellicht ongunstig zijn." Minister Donner (Sociale Zaken) heeft echter al aangegeven dat hij uitstel van maatregelen niet wenselijk acht.

 

Reageer op dit artikel