nieuws

Verzekeraars verbeteren vangnet-aov

Archief

De vangnet-aov, de regeling ontwikkeld door het Verbond waarmee elke ondernemer zich kan verzekeren tegen het risico van ongeschiktheid, is deze maand sterk verbeterd. In de nieuwe versie is onder meer de wachttijd verkort van twee naar één jaar na de eerste ziektedag.

 

De vangnet-aov is in 2004 door het Verbond ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de vernieuwde versie geldt een wachttijd van één jaar na de eerste ziektedag. Dit was twee jaar. Nu volgt ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 35%) een uitkering. Dit was alleen bij volledige (80%) arbeidsongeschiktheid. Het verzekerde bedrag voor 2008 is maximaal _ 12.111, dit is 70% van het minimumloon.

 

  &nbspRecht op uitkering bestaat tot 65 jaar. Voorheen was de uitkering die binnen vijf jaar na het aangaan van de verzekering was ontstaan, beperkt tot vijf jaar. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. De premie, behorende bij het maximale verzekerde bedrag, is leeftijdsonafhankelijk en bedraagt exclusief vaste polisopslag (_ 75) bij klasse 1 _ 2.316,94, bij klasse 2 _ 2.606,55 en bij klasse 3 en 4 _ 2.896,17.

 

  &nbspDe verzekerde heeft recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid vanaf het moment van uitkeren. De hoogte van de premievrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het verzekerd bedrag en de uitkering worden jaarlijks verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon ten opzichte van 1 januari van het afgelopen jaar is verhoogd. De doorlopende provisie bedraagt 5%.

 

Acceptatie

De vangnet-aov is bedoeld voor moeilijk verzekerbare en startende ondernemers. Het gaat daarbij om zelfstandigen die geen polis met een uitsluiting of hogere premie kan/wil sluiten. Om in aanmerking te komen voor een vangnet aov mag een kandidaat-verzekerde maximaal drie maanden als zelfstandige werkzaam zijn. Tijdens deze actieperiode die drie maanden duurt en afgelopen 1 november gestart is, kunnen ook zelfstandigen die langer dan drie maanden actief zijn in aanmerking komen voor deze aov. Voor verzekerden met een vangnet-aov die arbeidsongeschikt zijn, gelden de nieuwe voorwaarden niet.

 

Reageer op dit artikel