nieuws

Levenmarkt doet stap terug in derde kwartaal

Archief

Het derde kwartaal van 2008 heeft de licht positieve trend die de individuele levenproductie in het eerste halfjaar vertoonde niet kunnen vasthouden. De eerste zes maanden kregen trouwens een onnatuurlijke oppepper van _ 150 mln door een koopsom uit een groot pensioencontract, waardoor de premiegroei feitelijk maar 2% in plaats van 6% bedroeg.

De derdekwartaalproductie levert met _ 1.542 (1.657) mln ruim 9% in ten opzichte van vorig jaar. De koopsomomzet gaat meer dan 4% omlaag tot _ 1.243 (1.298) mln, maar de echte klappen bij de periodieke premies: die duikelen net als in het eerste kwartaal met 17% omlaag naar _ 299 (359) mln.
 
   De uitgestelde lijfrenteverzekeringen leveren in het derde kwartaal een productie op van _ 300 (369) mln, een min van 19%. Ook de direct ingaande lijfrenten (DIL) houden geen stand: na een groei in de eerste helft van 2008 volgt een afname met bijna 5% tot _ 736 (773) mln.
 
   Opmerkelijk is dat het aantal nieuwe overlijdensrisicopolissen tussen begin juli en eind september met 28% is toegenomen, maar dat de premieomzet daaruit voor het eerst sinds begin 2007 is gedaald: uit bijna 44.000 nieuwe polissen komt _ 24,1 (29,5) mln premie. Uitgestelde pensioenverzekeringen blijven wél in de plus: de kwartaalomzet is met 20% gegroei tot _ 135 (112) mln.
 
   De maand september houdt het verlies overigens nog beperkt: de productie is met _ 419 (431) mln een kleine 3% lager dan een jaar eerder. De koopsomproductie blijft stabiel op _ 330 (328) mln, al laten de DIL'len een afname zien: _ 196 (206) mln. Na negen maanden laat de omzet uit nieuwe levenpolissen nog net een positieve balans zien: _ 5.729 (5.604) mln aan nieuwe premies betekent een marginale plus van 2% ten opzichte van 2007. Individuele levenproductie Periodieke betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premie ineens (x 1.000) kapitaal ineens September 2008 Verzekeringen in geld 55,0 2.891,9 31,4 18,0 9,9 469,3 311,5 hypotheek 7,3 761,4 9,1 7,1 0,0 0,2 0,4 pensioen uitgesteld 1,6 367,9 5,8 1,6 0,6 43,0 22,5 lijfrente uitgesteld 1,2 84,5 2,1 3,1 2,1 72,9 57,0 direct ingaande lijfrente – – – – 4,9 256,0 196,2 levenslang bij overlijden 27,8 208,8 5,3 0,2 0,5 2,0 1,3 spaarverzekering 2,6 86,5 2,7 5,4 0,6 34,7 25,3 risicoverzekering 11,8 1.298,7 5,6 0,2 0,8 41,3 1,2 overige verzekeringen 2,7 84,1 0,7 0,4 0,3 19,3 7,6 Verzekeringen in beleggingen 10,6 1.050,7 21,3 18,4 0,5 4,8 18,2 hypotheek 4,4 378,5 9,0 11,0 0,0 2,3 0,2 pensioen uitgesteld 2,6 413,3 7,3 4,4 0,1 2,1 1,9 lijfrente uitgesteld 1,1 14,0 1,6 0,8 0,3 -4,7 9,7 direct ingaande lijfrente – – – – 0,0 0,1 0,0 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 spaarverzekering 2,3 221,1 3,1 2,1 0,1 5,0 6,3 risicoverzekering 0,2 22,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,1 1,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 September 2007 Verzekeringen in geld 49,9 2.415,8 28,4 21,5 10,5 452,8 304,0 hypotheek 5,3 510,8 7,8 6,9 0,0 1,0 0,4 pensioen uitgesteld 1,8 394,0 4,9 3,7 0,2 18,9 13,0 lijfrente uitgesteld 1,3 99,3 2,0 4,8 2,1 78,5 60,3 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 249,2 205,6 levenslang bij overlijden 25,9 183,3 4,8 0,2 0,4 1,5 1,2 spaarverzekering 2,9 101,2 3,2 5,2 0,4 22,0 13,5 risicoverzekering 10,2 1.069,0 5,0 0,1 2,2 67,8 4,9 overige verzekeringen 2,7 58,2 0,6 0,5 0,2 13,9 5,2 Verzekeringen in beleggingen 15,6 1.391,9 30,8 22,6 0,8 22,0 23,6 hypotheek 5,8 560,0 13,2 12,0 0,0 2,8 0,7 pensioen uitgesteld 2,5 360,2 6,9 4,2 0,1 2,1 3,1 lijfrente uitgesteld 1,2 48,6 2,5 0,8 0,5 9,5 13,1 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 5,6 391,4 7,8 5,6 0,1 6,6 5,6 risicoverzekering 0,1 21,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,3 9,8 0,4 0,1 0,0 0,3 0,6

Reageer op dit artikel