nieuws

Laatste zorgpremies zijn bekend

Archief

De laatste verzekeraars hebben hun nieuwe zorgpremies bekendgemaakt; voor half november moesten alle zorgverzekeraars de nieuwe polis bij hun verzekerden op de mat hebben liggen. Univé (Zekurpolis) en Anderzorg (Menzis) zijn de hekkensluiters.

 

De premie voor de Zekur-zorgverzekering van Univé blijft gelijk en bedraagt _ 77,77. Kiest de verzekerde voor een hoog eigen risico van _ 655 (inclusief het verplichte eigen risico) dan blijft de premie eveneens gelijk aan die van vorig jaar: _ 56,78. Ook de premie voor de aanvullende zorgpolis Extra Zekur blijft gelijk. Verder laat Zekur de anticonceptiepil niet ten laste komen van het eigen risico, mits die besteld is via de internetapotheek. Univé zegt de premie laag te kunnen houden doordat alle administratie via het internet verloopt, van de bestelling van geneesmiddelen tot het sluiten van de polis. Bij planbare ziekenhuiszorg adviseert Zekur de verzekerde om naar één van de gecontracteerde ziekenhuizen te gaan. Doet de verzekerde dat niet, dan wordt 80% van de nota vergoed. Voor deze eigen bijdrage geldt een maximum van _ 500 per jaar. Er is geen beperking bij spoedeisende hulp.

 

Anderzorg

De jaarpremie 2009 van de AnderZorg Basisverzekering wordt _ 963 (per maand _ 80,25). Hiermee is de basispremie van de prijsvechter van het Menzis-concern 1,25% lager dan in 2008.

 

  &nbspVoor mensen die kiezen voor een vrijwillig eigen risico is de basisverzekering beschikbaar vanaf _ 55,25 per maand. Ook AnderZorg zegt de premie laag te kunnen houden door een efficiënte werkwijze. "De klant regelt zo veel mogelijk via internet. Er wordt weinig post verstuurd en er zijn geen dure reclames", aldus AnderZorg.

 

Goedvoorjeweerstand.nl

De Interpolis ZorgActief-basispolis kost _ 94,25 per maand en _ 1.131 op jaarbasis. De premie is daarmee ruim 2% duurder dan vorig jaar. Dit jaar voert Interpolis extra actie om studenten binnen te halen. Half november is een massamediale campagne gestart. Alle middelen leiden de student naar www.goedvoorjeweerstand.nl. Vanaf deze website kan de student kiezen zijn zorgpolis te sluiten via zijn tussenpersoon of via de website van de Rabobank. Dat laatste kan ook zonder klant te zijn van de Rabobank.

 

Reageer op dit artikel