nieuws

‘Klein kantoor lijdt meer onder WFT-eisen’

Archief

De oorsprong van Overwater Assurantie Adviesbureau in Strijen ligt in het beheer van agrarisch onroerend goed. Uit het aloude rentmeesterskantoor Overwater ontstond zo’n 35 jaar geleden een aparte BV op het gebied van verzekeringen, gericht op het midden- en kleinbedrijf en particulieren.

 

Nadat de vorige mede-eigenaar van het kantoor met pensioen ging, besloten Astrid Smit en Hans van Dijk gezamenlijk de directie van Overwater Assurantie Adviesbureau te gaan voeren en het bedrijf verder uit te bouwen. Smit is gespecialiseerd in pensioenen en werkgevers- en werknemersverzekeringen, terwijl Van Dijk zakelijke en particuliere relaties adviseert over schadeverzekering. "Samen hebben wij zo’n 35 jaar ervaring op assurantiegebied", aldus Smit. Met het nog steeds bestaande Overwater Rentmeesterskantoor en Overwater Grondbeleid Adviesbureau is het assurantieadviesbureau gevestigd in het oude gemeentehuis van Strijen.

 

Met welke verzekeraars doen jullie zaken?

 

Wij werken samen met ruim dertig verzekeraars in de diverse branches.

 

Hebben jullie volmachten?

 

Ons kantoor heeft volmachten van Reaal, London en De Goudse.

 

Bij welke standsorganisaties zijn jullie aangesloten?

 

Wij zijn aangesloten bij NVA, NVGA en Nefeb.

 

Op welke terreinen adviseren jullie?

 

Wij adviseren heel breed, van pensioenen tot aan ongevallenverzekeringen.

 

Welke rol speelt internet in jullie bedrijfsvoering?

 

Internet is bij ons vooral informatiebron voor onze relaties. Voor de particuliere klanten hebben wij daarnaast een eenvoudige tool voor het berekenen en aanvragen van verzekeringen.

 

Wat zijn de kerncijfers van het bedrijf?

 

Wij hebben twaalf medewerkers in dienst, onder wie acceptanten, commercieel medewerkers, een schadebehandelaar, twee secretaresses en een systeembeheerder. Qua provisieomvang en relaties lopen wij in de pas met een kantoor van vergelijkbare grootte.

 

Wat is jullie voornaamste doelgroep?

 

Wij werken voor het grootste deel regionaal en behalve op particulieren richten wij ons op het midden- en kleinbedrijf met agrarische ondernemers, loonwerkbedrijven en vrije beroepsbeoefenaren. Daarnaast hebben wij een paar speciale doelgroepen, zoals de bezitters van oldtimertractoren.

 

Op welke terrein heeft uw bedrijf de beste groeimogelijkheden?

 

Uitbouw van onze bestaande portefeuille.

 

Wat is in uw ogen de grootste bedreiging voor het intermediair?

 

Als alle professioneel werkende financiële dienstverleners hun werk goed doen, is er geen bedreiging voor het intermediair.

 

Grootste ergernis in de branche?

 

Dat bedrijven met vijftig man personeel of meer er wat de WFT- eisen betreft makkelijker vanaf komen, dan de kleinere ondernemingen. Zou het niet andersom moeten zijn?

 

Leukste en vervelendste onderdeel van het werk?

 

Het leukste onderdeel van het werk is het contacten met mensen en het werk dat constant in ontwikkeling blijft, de afwisseling, want niets is hetzelfde. Het vervelendste onderdeel in ons vak is de toename van de administratie door overheidsregulering en door het tekortschietende opleidingsniveau van medewerkers van verzekeraars.

 

Welke maatschappij is naar uw idee de eerstvolgende die verdwijnt door een fusie of overname?

 

Er blijven er niet veel meer over. Gezien de schaalvergroting zullen veel kleine verzekeraars wellicht niet kunnen overleven.

 

Welke branchevreemde partij zou commercieel succesvol kunnen zijn in verzekeringen?

 

Gezien alle vakbekwaamheidseisen en complexiteit van de materie is het onwaarschijnlijk dat een branchevreemde partij in de toekomst kan voldoen aan de eisen die de wetgeving stelt.

 

Wat was het meest opvallende nieuws in de afgelopen maanden: bedrijfstakbreed én dichtbij huis?

 

Wat denkt u van de financiële crisis?

 

hun werk goed doen, is er geen bedreiging voor het intermediair."

Reageer op dit artikel