nieuws

D&O wil dat consultatie over beloning openbaar wordt

Archief

De consultatie over de nieuwe beloningsstructuur die op dit moment plaatsvindt bij de representatieve organisaties zou eigenlijk openbaar moeten zijn, vindt Bureau D&O.

 

Bij die consultatie komen volgens D&O namelijk de volgende vragen aan de orde die voor de totale branche interessant zijn. Mag bijvoorbeeld een aanbieder onder de nieuwe regeling nog een provisie verstrekken die meer bedraagt dan de kosten die de bemiddelaar hiervoor heeft gemaakt en de inspanning die hij voor die post heeft geleverd. Een andere vraag is of bemiddelaars gelijktijdig mogen werken via provisie én rechtstreekse beloning of dat vooraf een keus moet worden gemaakt. Ook vraagt D&O zich af of de huidige regeling bij hypotheken voldoet aan de nieuwe regels dat de bemiddelaar een vast percentage van de hoofdsom als afsluitprovisie ontvangt: "Of geldt dat binnen deze systematiek onvoldoende relatie bestaat tussen inkomsten en inspanning?" Ook de vraag onder welke voorwaarden werkzaamheden gedefinieerd kunnen worden als adviseren/bemiddelen en in welke situatie als uitbesteding, komt volgens D&O aan de orde bij de consultatie.

 

Consumptief krediet

De regeling kent verder enkele merkwaardige tegenstellingen. Zo is het naar de mening van D&O merkwaardig dat het de adviseur bij consumptief krediet expliciet verboden wordt rechtstreeks een beloning van de consument te ontvangen, terwijl de politiek er steeds voorstander van is dat de adviseur rechtstreeks beloond moet worden door de consument.

 

  &nbspVerder is de definitie van provisie in de wet zo ruim dat een ontvangen vergoeding al snel hieronder valt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor niet-geldelijke vergoedingen zoals trainingen of het verstrekken van bepaalde software. Dit betekent dat ook deze vergoedingen niet gekoppeld mogen worden aan het behalen van een bepaalde omzet. Onduidelijk is nu nog of en op welke manier deze niet-geldelijke vergoedingen transparant moeten worden gemaakt, aldus D&O.

 

  &nbspTen slotte is het volgens het adviesbureau vermeldenswaard dat de nieuwe transparantie en de beloningsregels niet van toepassing zijn op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. "Deze verzekering is namelijk geen complex, maar een zogenaamd impactvol product en de nieuwe regels gelden alleen voor de advisering van complexe producten en alle hypotheekvormen."

 

Reageer op dit artikel