nieuws

Acht van de tien adviseurs begin volgend jaar niet transparant

Archief

Volgens een onderzoek van SmartOffice.nl onder 98 tussenpersonen zal per 1 januari 2009 slechts 20% van het intermediair de klant gaan informeren over de provisie. De overige 80% kan of wil nog geen provisietransparantie invoeren.

 

Van de telefonisch ondervraagde intermediairs kiezen er negentien volmondig voor transparantie, hoewel een deel nog niet weet hoe dit met hun klanten moet worden gecommuniceerd. Verder geven zeventien adviseurs aan zich eerst goed op de hoogte te willen stellen van de nieuwe regels, terwijl 62 tussenpersonen nu al aangeven de transparantieregels niet te zullen nakomen.

 

  &nbspRedenen die hiervoor worden opgegeven zijn: slechte voorbereiding en geringe kennis van de regels, angst dat de klant naar een ander stapt, "een onrechtvaardig verschil met de banken die niet hoeven te voldoen aan de regelgeving" of "mijn klant heeft geen behoefte heeft aan deze informatie".

 

Tros Radar

"De uitkomsten van het onderzoek sporen wel met de recente uitzending van Tros Radar over het intermediair en de provisietransparantie", zegt directeur Ab Flipse van SmartOffice.nl. "Veel tussenpersonen zijn totaal niet voorbereid en zien ook geen enkele kans dit op korte termijn te realiseren. Ze denken ook dat het zo’n vaart niet zal lopen met deze regelgeving. Eén adviseur vergeleek de nieuwe wetgeving met het rookverbod en verwachtte dat er zoveel weerstand van de branche zou komen dat de regels wel gematigd zouden worden. De AFM blaft wel vaak, maar bijt niet."

 

zal lopen."

Reageer op dit artikel