nieuws

‘Kabinet heeft naïef vertrouwen in marktwerking rechtsbijstand’

Archief

De door staatssecretaris Albayrak (Justitie) voorgestelde bezuinigingen op gesubsidieerde rechtsbijstand getuigen van een naïef vertrouwen in marktwerking. Ruim twee miljoen mensen, die rond moeten komen van een klein inkomen worden op kosten gejaagd, stelt de Orde van Advocaten in een brief aan de Tweede Kamer.

 

De mensen die buiten de boot vallen zijn dan aangewezen op een particuliere rechtsbijstandverzekering, maar volgens de Orde is de kans groot dat velen zich niet zullen verzekeren, omdat zij die lasten niet kunnen dragen. "De kosten van een levenslange verzekeringspremie bedragen ongeveer _ 11.000, terwijl iemand in zijn of haar leven voor een totaalbedrag van tussen de _ 917 en _ 4.340 beroep doet op rechtshulp die de overheid betaalt."

 

  &nbspVoor zaken die straks nog wel vallen onder de Wet op de rechtsbijstand, zoals regulier strafrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht, moeten mensen al een eigen bijdrage betalen van tussen de _ 148 en _ 705.

 

  &nbsp"De regeling die de staatssecretaris voorstelt, is ook ingewikkeld en ondoorzichtig, terwijl mensen die uit het huidige stelsel dreigen te vallen doorgaans minder zelfredzaam zijn."

 

Uitsluitingen

De Orde stelt verder dat verzekeringspolissen doorgaans veel bepalingen bevatten die vergoeding van rechtshulp uitsluiten. "Het huidige stelsel vergoedt die rechtshulp wel. Verzekeraars kunnen er bovendien financieel belang bij hebben om zo min mogelijk werk te maken van een zaak waarmee een verzekerde aanklopt."

 

overlapping van het publiek gefinancierde stelsel en de private voorziening in de vorm van een vrijwillige verzekering."

Albayrak: gesubsidieerde rechtsbijstand beperken

Het kabinet wil de relatief hogere inkomens die nu onder de Wet op de Rechtsbijstand (WRB) vallen, gaan uitsluiten van de toevoeging van een advocaat in civiele en bestuursrechtelijke zaken die door een rechtsbijstandpolis kunnen worden gedekt.

 

Uitsluitend alleenstaanden die _ 16. 200 of minder inkomen hebben en degenen die deel uitmaken van een meerpersoonshuishoudens en _ 22.500 of minder inkomen hebben, kunnen in de toekomst nog een beroep doen op de WRB. Dit scheelt de staat circa 18.000 toevoegingen op jaarbasis.

 

  &nbspHet kabinet wil voor de mensen die door deze maatregel worden getroffen in de wet vastleggen dat de advocaat hen niet meer in rekening mag brengen dan de vergoeding die hij op basis van de WRB zou ontvangen.

 

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 25% van de mensen die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand blijken ook al over een particuliere rechtsbijstandverzekering te beschikken. "Er is dus sprake van een substantiële overlapping van het publiek gefinancierde stelsel en de private voorziening in de vorm van een vrijwillige verzekering. Het kabinet leidt daaruit af dat voor de betreffende rechtsterreinen deze groep zelf in staat moet worden geacht zijn verantwoordelijkheid te nemen."

 

Reageer op dit artikel