nieuws

Ohra ondersteunt werkgevers met gezondheidsmanagement

Archief

Ohra gaat samenwerken met een aantal zorgleveranciers om integraal gezondheidsmanagement bij werkgevers te stimuleren en waar nodig dit met hen samen te ontwikkelen.

Ohra ondersteunt werkgevers met gezondheidsmanagement

Ohra wil inzetten op vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico's bij werknemers, vooral wanneer die voortvloeien uit een ongezonde levensstijl. Daarnaast wil de Delta Lloyd-dochter werkgevers faciliteren met een keten van zorgdiensten waarmee de kans op verzuim vermindert en re-integratie van zieke werknemers wordt versneld. Ohra zegt hiermee te voldoen aan een grote vraag van werkgevers die ondersteuning wensen bij de implementatie van een integrale bedrijfsmatige gezondheidsaanpak.

Reageer op dit artikel