nieuws

Adviseur moet klant laten tekenen voor omschrijving dienstverlening

Archief

Bij complexe producten moet de tussenpersoon in een dienstverleningsdocument voortaan precies aangeven wat hij doet voor zijn geld. Blijkens het door het ministerie van Financiën opgestelde consultatiedocument over provisieharmonisatie moet de klant het document ondertekenen.

 

Bij dit document gaat het om de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de verschillende wijzen van beloning voor de bemiddelaar en een specificatie van de hoogte van de beloning. Om het officiële karakter van het document te benadrukken, moet de bemiddelaar het document voor hij zijn activiteiten start – dus nog voor het opstellen van het klantprofiel – door zijn klant laten tekenen.

 

Serviceproviders

Verder mogen inkoopcombinaties en serviceproviders voortaan niet meer in één keer alle provisie ontvangen. Tot nu toe konden zij als tussenschakels nog alle provisie ontvangen en doorbetalen aan een bemiddelaar die wel rechtstreeks contact had met de klant. Het ministerie heeft nu echter de zinsnede ‘een bemiddelaar die rechtstreeks klantencontact heeft’ in de wettekst geschrapt, waardoor nu ook de inkoopcombinaties en serviceproviders worden gerekend tot de rechtstreekse bemiddelaars en onder de geldende proviseregels vallen.

 

Reageer op dit artikel