nieuws

25 JAAR TERUG 1983

Archief

Het was een ingrijpende aanpassing in de aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (avp) en een door het publiek zeer gewenste verbetering: in juli 1983 werd bekendgemaakt dat in het nieuwe algemene polismodel opzichtschades onder de dekking zouden worden gebracht.

 

Het was 25 jaar geleden nog gebruikelijk dat de grote maatschappijen gezamenlijk polismodellen ontwikkelden voor de alledaagse particuliere verzekeringen. Zo herzag de Contact Commissie Aansprakelijkheidsverzekering (CCA) op gezette tijden het polismodel voor de avp om dit aan te passen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

 

  &nbspWat betreft de wijziging van de opzichtclausule in 1983 speelde tevens een rol dat enkele maatschappijen er in de voorgaande jaren al toe waren overgegaan om een beperkte dekking op dit vlak te verlenen. Met de door haar geformuleerde opzichtdekking hoopte de CCA verdere "wildgroei" op dit terrein in te dammen. Hoewel verzekeringstechnisch zeer verdedigbaar, heerste ten aanzien van de algemene opzichtuitsluiting een "onuitroeibaar" onbegrip bij de consumenten.

 

  &nbspDe tweede belangrijke wijziging in het polismodel-avp betrof de aansprakelijkheid voor brandschade aan een gehuurde vakantiewoning in het buitenland en de daartoe behorende inboedel. De behoefte aan een dergelijke dekking was is 1982 onderkend naar aanleiding van een schade waarbij bleek dat de avp noch de reisverzekering dekking boden. De nieuwe dekking ging wel gepaard met een eigen risico van duizend gulden.

 

Imagocampagne

Er kwam in 1983 een nieuwe imagocampage van het Verbond van Verzekeraars. De koepelorganisatie ging uit een heel ander vaatje tappen dan in 1982. In dat jaar lag het accent op de knelpunten in het verzekeringsbedrijf (de kleine lettertjes, verzwijging, beleggingsbeleid etc.). De vooroordelen werden met een ‘boemerang-motto’ te lijf gegaan. "Zou u het zoveel anders doen?", luidde de vaste slotregel van de advertenties. Deze aanpak, uitgaande van de gedachte dat de aanval de beste verdediging is, werd overboord gezet. In de nieuwe advertentiereeks zou het publiek op een luchtige maar tevens indringende wijze gewezen worden op de alledaagse noodzaak van verzekeringen.

 

  &nbspEen voorbeeld van de uit telkens twee kleine tekstblokjes bestaande advertenties: "Verzend ik 100 containers, komen er 99 aan", staat er linksboven. En rechtsonder: ‘Verzekeren. Voor als je 100 containers verzendt.’

 

  &nbspAan de campagne werd ook een prijsvraag verbonden. Branchegenoten werden daarmee aangemoedigd om eigen varianten op het thema ‘Verzekeren. Voor als¼’ te bedenken.

 

Advocaten

Het vraagstuk van de dure advocaten speelde ook al in 1983, zo bleek onder meer uit het jaarverslag van DAS Rechtsbijstand over 1982. Daarin werd verhaald dat de gezamenlijke rechtsbijstandverzekeraars al contact hadden gezocht met de Orde van Advocaten. "Advocatuur noch rechtsbijstandverzekeraars zijn erbij gebaat, wanneer het particuliere verzekeringsbedrijf uit kostenoverwegingen moet trachten de inschakeling van advocaten zoveel mogelijk te vermijden", aldus de directie van DAS.

 

Reageer op dit artikel