nieuws

Zwitserleven past PPZ-product aan

Archief

Zwitserleven heeft het Privé Pensioen van de Zaak (PPZ), een individueel pensioenproduct voor de directeur-grootaandeelhouder en werknemers die niet onder een collectieve regeling vallen, aangepast aan de wet- en regelgeving.

De vernieuwde PPZ-polis is een ‘streefregeling’. Uitgangspunt is een beoogd pensioen op de einddatum. Om deze toezegging te verzekeren, wordt een gegarandeerd kapitaal opgebouwd op basis waarvan de premies worden bepaald. Met het kapitaal wordt op de pensioendatum een direct ingaande lijfrente gekocht tegen de dan geldende tarieven. “Dit pensioen komt op dat moment in de plaats van het beoogde pensioen”, aldus Zwitserleven.
Nieuw in het product is de waarborg van evenredige pensioenopbouw en een winstdelende overlevingsrente vanaf de ingangsdatum. De pensioenpolis kent verder tarieven voor een kapitaal bij leven en een overlevingsrente. Andere kenmerken zijn: nabestaande pensioenen worden bij overlijden voor de pensioendatum verzekerd door overlevingsrenten, pensioenen die uitgekeerd worden vóór de einddatum zijn gegarandeerd en winstdelend, arbeidsongeschiktheid is gedekt op basis van passende arbeid en risicodekkingen zijn gebaseerd op éénjarige risicotarieven. De provisie voor het intermediair is verhoogd naar 2%.

Reageer op dit artikel