nieuws

Zorgverzekeraars Nederland tegen plan basisverzekering

Archief

Zorgverzekeraars Nederland is tegen de voorgestelde basisverzekering. Vooral de fiscale premiecompensatie zit de verzekeraars niet lekker.

In een korte brief aan de kabinetsformateur schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat “het gekozen model” voor de basisverzekering “grote zorgen baart”. ZN plaatst vraagtekens bij het plan om de lagere inkomens premiecompensatie te geven via de fiscus. In een toelichting zegt de koepelorganisatie: “Dat gaat uit de collectieve middelen en gezien het voornemen de collectieve lasten te beperken, vrezen wij dat deze compensatiemethode ten koste zal gaan van de noodzakelijke investeringen in de zorg”.
ZN is “teleurgesteld” dat in het regeerakkoord wordt vastgehouden aan het Budgettair Kader Zorg (BKZ), waarmee de overheid het geldcircuit reguleert. Hierdoor zullen de verzekeraars niet naar eigen inzicht geld kunnen besteden. “Het BKZ is een sta-in-de-weg bij het oplossen van het wachtlijstprobleem”, schrijft ZN. Het verdwijnen van de BKR maakt deel uit van een 10-punten-verlangslijstje dat ZN al bij de formateur had ingeleverd (zie AM 12, pag. 6).
Zorgverzekeraars Nederland heeft ook samen met het Verbond van Verzekeraars een brief geschreven aan de formateur. (Zie elders in dit nummer.)

Reageer op dit artikel