nieuws

Zorgverzekeraar weigert ten onrechte vergoeding ‘armsteun met eethulp’

Archief

Een armsteun met eethulp komt niet als hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking, vond een zorgverzekeraar. De Beroepscommissie dacht hier anders over.

Een verzekerde met een standaardpakketpolis, die wegens multiple-sclerose is aangewezen op een elektrische rolstoel, had bij zijn verzekeraar een armondersteuning met eethulp aangevraagd. Inclusief de aanpassing van het rolstoelwerkblad zou dit ( 8.800 gaan kosten.
Volgens de verzekeraar was geen dekking. Ten eerste zou het niet gaan om een ‘eetapparaat’, zoals is omschreven in de ‘regeling Hulpmiddelen’ van Zorgverzekeraars Nederland. Ten tweede zou de armsteun deel uitmaken van de rolstoel en moet zo’n aanvraag worden ingediend bij de betreffende gemeente in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten.
Volgens de Beroepscommissie gaat het inderdaad niet om een eetapparaat. Een armsteun komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Weliswaar komt het begrip ‘armsteun’ in de ‘regeling Hulpmiddelen’ niet voor, maar deze regeling van Zorgverzekeraars Nederland is gebaseerd op de gelijknamige wettelijke regeling voor ziekenfondsen, waarin een armsteun wél is omschreven. Omdat de armsteun ook op andere plaatsen kan worden gemonteerd, vindt de commissie niet dat deze onderdeel is van de rolstoel.
De Beroepscommissie stelt vast, dat de verzekeraar de aanschaf en de montage van de steun moet vergoeden. Dit geldt echter niet voor de aanpassing van het werkblad. Deze kosten hangen namelijk wél specifiek samen met de rolstoel en moeten dus door de gemeente – in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten – worden vergoed.
Beroepscommissie, zaaknummer 01020

Reageer op dit artikel