nieuws

Zorglasten met 13,4% omhoog

Archief

Volgend jaar zullen de kosten per ziektekostenverzekerde met 10,9% stijgen, verwacht Zorgverzekeraars Nederland. Tezamen met een inhaalslag van 2,6% komt dit neer op een te verrekenen stijging van 13,4%.

Verwacht wordt, dat de ziektekostenverzekeraars volgend jaar hun premies gemiddeld met meer dan 13,4% gaan verhogen. Er zou een hoger percentage uit de bus komen doordat de verzekeraars – als gevolg van een veranderd beursklimaat – minder dan voorheen hun negatieve technische resultaten kunnen compenseren met beleggingswinsten.
Keer op keer blijkt dat de ambtenaren van het ministerie van VWS de kostenstijging te laag inschatten. Ook voor volgend jaar zetten ze laag in, namelijk 5,7%. Voor dit jaar hadden ze 6,0% geschat, hetgeen zij inmiddels hebben bijgesteld op 11,7% Meestal zitten de ambtenaren zo’n 40% te laag. Over 2000 was hun prognose 5,6%, hetgeen werd bijgesteld op 10,5%. Zorgverzekeraars Nederland kwam toen met 8,1% respectievelijk 8,9%.
Zorgverzekeraars Nederland heeft altijd een reëlere kijk op de kostenstijgingen in de gezondheidszorg dan het ministerie. De koepelorganisatie had eind vorig jaar een kostenstijging per verzekerde begroot van 10,3% en heeft dit zojuist bijgesteld tot 12,8%. Vandaar genoemde inhaalslag van 2,6%.
Doordat de ambtenaren de kostenstijgingen steeds te laag inschatten, suggereren de media elk jaar weer dat de ziektekostenverzekeraars met hun premieverhogingen ver boven de kostenstijgingen uitkomen.

Reageer op dit artikel