nieuws

ZLM boekt lagere winst bij hogere premieomzet

Archief

Een lagere nettowinst maar een hogere omzet kenmerken het jaar 2002 voor ZLM Verzekeringen. De Zeeuwse verzekeraar zegt “zeer tevreden” te zijn met de vorig jaar behaalde bedrijfsresultaten.

Ondanks de tevredenheid over de bedrijfsresultaten toont ZLM zich zorgelijk over de “sluipende beurskrach” in ons land. De impact daarvan is ook niet voorbijgegaan aan de aandelenportefeuille van de maatschappij. “De waarde van onze aandelenportefeuille komt per balansdatum ruim vijf miljoen euro beneden de aanschafwaarde uit”, aldus de directie van ZLM.
ZLM boekte vorig jaar een omzet van e 74,6 (69,4) mln, een stijging van 7,5%. Het brutopremie-inkomen nam toe met 8,5% naar e 62,7 (57,8) mln, waarvan voor eigen rekening e 60,7 (56,3) mln. Het technische resultaat daalde tot e 13,1 (14,8) mln.
Motorrijtuigen
In de grootste branche, Motorrijtuigen, realiseerde de maatschappij een premiegroei van 6,5% tot e 48,9 (45,9) mln, waarvan WA e 25,7 (24,3) en Casco e 23,3 (21,6) mln. Het technisch resultaat nam af tot e 7,6 (9,2) mln, waarvan WA e 6,7 (8,0) mln en Casco e 0,9 (1,2) mln.
Een substantiële premiegroei werd ook geboekt in de branche Brand. De premieomzet steeg met 18,9% naar e 6,3 (5,3) mln. Het technisch resultaat verslechterde tot e 1,1 (2,1) mln, onder meer door een hogere stormschadelast. “In oktober hield een bijna-orkaan huis in ons land, waarvan ons magere resultaat in de brandverzekering het gevolg is. Van de 2.500 extra schademeldingen waren er door medewerkers en tussenpersonen binnen twee dagen 1.500 verwerkt”, aldus de directie.
Mede door de introductie van de vernieuwde website claimt ZLM dagelijks vele nieuwe polissen te sluiten. “Eind 2002 kwamen we op een bestand van ruim 500.000 polissen uit”, benadrukt de directie.
De provisie uit assurantiebemiddeling steeg tot e 1,0 (0,9) mln. ZLM Verzekeringen 2002 2001 (in e mln) omzet 74,6 69,4 brutopremie 62,7 57,8 w.v. ongevallen/ziekte 5,0 4,7 motor WA 26,7 25,0 motor casco 23,4 21,7 brand 6,3 5,3 overige varia 1,3 1,2 technisch resultaat 13,1 14,8 w.v. ongevallen/ziekte 3,8 3,0 motor WA 6,7 8,0 motor casco 0,9 1,2 brand 1,1 2,1 overige varia 0,6 0,5 bedrijfskosten 10,8 10,1 nettowinst 7,3 11,2 medewerkers 136 121

Reageer op dit artikel