nieuws

Zin in een ‘assurantiebowlingtoernooi’?

Archief

Zin in een ‘assurantiebowlingtoernooi’?

Er bestaan in onze bedrijfstak tal van landelijke evenementen waarin teams van verzekeraars, assurantiekantoren en assurantieafdelingen van banken, alsmede expertise- en actuariële bureaus met elkaar strijden om de sportieve eer. Het gaat in elk geval om de volgende sporten en spellen: beachvolleybal, bridge, golf, hockey, tennis, voetbal en zeilen.
Wat in dat rijtje ontbreekt, is een sportieve activiteit die door vrijwel iedereen op gezette of ongezette tijden wordt beoefend: bowling.
Bedrijventeams
Graag wil Jus d’Assurance inventariseren hoe groot de belangstelling is voor een landelijk bowlingtoernooi. Wij denken daarbij aan een toernooi voor bedrijventeams van vijf personen. Grotere bedrijven kunnen makkelijk meerdere teams op de been brengen, kleinere bedrijven zouden ervoor kunnen kiezen om lokale of regionale teams te vormen, bijvoorbeeld, de ‘Haagse Hypothekers’, ‘NBVA-Westland’, ‘Rabobank Amsterdam’, et cetera.
Het is wél de bedoeling dat het zuivere bedrijventeams zijn, dus géén gastspelers. In beginsel dienen alle deelnemers op de loonlijst van het betrokken bedrijf te staan. Vutters en gepensioneerden (het barst inmiddels van de kwieke vijftigers en zestigers) mogen wel meedoen in een team van hun bedrijf. Leuk neveneffect zou dan zijn, dat het toernooi bij diverse bedrijven tot minireünietjes kan leiden.
Wanneer en waar?
Het ligt voor de hand om het evenement op een zaterdag te houden, omdat dan de meeste mensen in de gelegenheid zijn om deel te nemen. De te kiezen locatie hangt van een aantal factoren af, zoals van de vraag hoe groot de belangstelling is?
Er wordt gedacht aan een compleet verzorgde dag, die omstreeks 10.00 uur begint met een ontvangst met koffie en waarin niet alleen een lunch(pakket), maar ook een buffet na afloop zijn voorzien. Indicatie van de deelnameprijs: ( 750 per team van vijf personen.
Er is inmiddels een potentieel organisatiecomité. De vraag is nu: zou u met een aantal collega’s aan een dergelijk toernooi willen deelnemen? Zo ja, hoeveel collega’s van uw bedrijf denkt u dat er vrijwel zeker mee willen doen? U kunt uw reactie zo spoedig mogelijk mailen naar: redactie@amweb.nl of faxen naar de redactie van Jus d’Assurance (faxnummer 0172-422.892).
Gidi? Nou dan weten wij er ook nog wel eentje!
‘Verzekeraars dwingen tussenpersonen tot Gidi’ was de openingskop op de voorpagina van AM 23. Op zich kan ik mij als tussenpersoon volledig vinden in deze dwang (een uitstekende zaak), maar wellicht kunnen tussenpersonen de volgende alinea opnemen in de nieuwe agentschaps-overeenkomst en in hun advieswijzer:
“Wij doen alleen zaken met maatschappijen die voldoen aan de GAProV-norm (Gedragscode Administratieve Processen Verzekeraars). (De kosten van te late of foutieve levering van producten door verzekeraars kunnen volledig worden doorbelast.)”
Ingezonden door Gerrit van der Stoep
Pijnacker
Sportpenning voor Eijgendaal & Van Romondt
Assurantiemakelaardij Eijgendaal & Van Romondt heeft vorige maand de sportpenning van de gemeente Den Haag ontvangen. Deze penning is vooral toegekend op grond van de tienjarige sponsoring door het bedrijf van de organisatie Sportstad Den Haag. Foto: Wethouder Wilbert Stolte (links) toont de penning aan directeur Pieter den Dulk van Eijgendaal & Van Romondt.
Deze beelden worden ooit werkelijkheid?
Er is veel te doen over de nieuwe reclamespot van het ontzorgende concern Achmea, de spot die aanvankelijk doet geloven dat zanger Koos Alberts weer kan lopen. ‘Helaas berusten deze beelden niet op de werkelijkheid’, is het laatste beeld.
Onvoorbereide fans van de zanger krijgen een dubbele schok te verwerken: eerst het wonder van Koos’ wederopstanding en vervolgens de mededeling dat het allemaal trucage is geweest.
Zou Koos Alberts wel om toestemming gevraagd zijn, is de eerste gedachte. Het is immers voor veel mensen voor de hand liggend, dat je niet op deze wijze de draak steekt met je handicap.
Dan zie je op zekere dag een advertentie voor de nieuwe editie van een roddelblad. ‘Ik ga weer lopen’ is een kop op de omslag van Story en deze woorden komen uit de mond van Koos Alberts. Zijn dromen dan toch geen bedrog? Of is dit een klassieke roddelbladaanpak?
Het artikel is uiteraard opgehangen aan de Achmea-commercial, waaraan Koos overigens van harte heeft meegewerkt. Koos vertelt dat dr. Hans van der Aa, van het instituut Twin (Toegepast wetenschappelijk instituut voor neuromodulatie) hem hoop heeft gegeven, dat hij ooit toch weer zal kunnen lopen.
Uit een ‘exclusief interview’ met Van der Aa komt naar voren, dat Koos in de toekomst toch nog niet zo goed zal kunnen lopen als in het filmpje van Achmea. “Als wij iets bereiken zal het niet het echte lopen zijn, maar ik noem het voortbewegen”, zegt Van der Aa.
In de Story van vorige week vertelt een blije Koos Alberts dat hij weer gaat lopen.
Preventie
“Hoewel het erg zielig is voor de ezel, is bijgaande foto (genomen in de Medina in het Marokkaanse Fez) een bewijs dat je ook met eenvoudige middelen aan diefstalpreventie kunt doen: de ezel kan niet weglopen en de dief moet eerst het slot forceren.” Een inzending van D. van Hövell tot Westerflier. = = = = = = = = = = VIJFDE KOLOM: Adriaanse kan altijd nog in verzekeringen gaan: bijvoorbeeld Co-Assurantie.

Reageer op dit artikel