nieuws

Ziektekostencollectiviteiten vorig jaar iets toegenomen

Archief

Van de particulier verzekerden was vorig jaar 55,9% collectief verzekerd. In 2000 was dit 55,7%. ‘Gemengde’ collectiviteiten zijn er nog maar weinig: 7,9% (8,8%) van de ziekenfondsverzekerden viel onder een collectiviteit.

Vorig jaar betaalde de particulier verzekerden voor zijn maatschappijpolis gemiddeld e 811 (739). Van hen was 95,3% (94,4%) verzekerd voor klasse III. Dit blijkt uit Zorgmonitor 2002, het jaarboek van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars.
De publiekrechtelijk verzekerde betaalde e 1.294 (1.178), waarvan e 1.087 (977) aan procentuele premie en e 207 (201) aan nominale premie. @PLI = De ziekenfondsverzekerde betaalde gemiddeld e 1.163 (1.145). Het ging om e 943 (908) procentuele premie, e 125 (150) nominale premie en e 95 (87) voor de aanvullende verzekering.
De particulier verzekerde met een maatschappijpolis was echter niet zo voordelig uit als lijkt. Afgezien van het gekozen eigen risico, betaalde hij de zogenoemde wettelijke bijdragen. Voor 20-65 jarigen was dat vorig jaar e 316 (312), waarvan e 82 (101) voor de Mooz en e 234 (211) voor de WTZ-pooling.
Standaard(pakket)polis
Er waren vorig jaar in ons land 4.665 (4.491) privaatrechtelijk particulier verzekerden. Van hen had 14,5% (14,5%) een gepoolde standaard(pakket)polis. In het totaal waren er 677.399 (651.440) gepoolde polissen. Het ging hierbij om 21.146 (23.624) standaardpolissen, 490.211 (467.623) standaardpakketpolissen en 166.042 (160.193) studentenstandaardpakketpolissen.
Verzekerde bevolking
Van onze bevolking was vorig jaar 29,1% privaatrechtelijk verzekerd, 4,9% publiekrechtelijk verzekerd en 64,1% ziekenfondsverzekerd. In aantallen ging het om een bevolking van 16.039 (15.919) miljoen, om 4.665 (4.491) miljoen particuliere (privaatrechtelijk) verzekerden, 0,781 (0,782) miljoen publiekrechtelijk verzekerden, en om 10.287 (10.311) miljoen ziekenfondsverzekerden.
Bij deze berekeningen blijft een groep over van 307.000 (335.000) inwoners, hetgeen neerkomt op 1,9%. Deze groep wordt in publicaties buiten de vakpers gewoonlijk omschreven als ‘onverzekerden’ maar betreft behalve hen ook grensarbeiders en asielzoekers. Het percentage is verder ontstaan door afwijkingen in de meetsystematiek.

Reageer op dit artikel