nieuws

Zevenwouden: brandpolissen worden vaker overgesloten

Archief

Weinig autonome groei en beperking van de contractstermijnen hebben vorig jaar geleid tot meer oversluitingen van brandverzekeringen. Dit constateert onderlinge schadeverzekeraar Zevenwouden in haar jaarverslag 2000. De aan Aegon gelieerde maatschappij is tegen deze achtergrond tevreden met haar groei van bijna 6% (1999: 4%) in brutopremie-omzet.

Het brutopremie-inkomen van Zevenwouden steeg vorig jaar naar f 16,4 (15,6) mln. De premie eigen rekening nam toe tot f 10,5 (10,1) mln. Kernactiviteit van Zevenwouden is de brandverzekering, in 2000 goed voor een brutopremie-inkomen van f 15,1 (14,3) mln. In de branches Aansprakelijkheid en Overige varia bedroeg de brutopremie-omzet f 1,1 (1,0) mln, respectievelijk f 0,3 (0,2) mln.
Het technisch resultaat (voor herverzekering) van Zevenwouden steeg naar f 3,0 (2,4) mln; netto bleef het technisch resultaat gelijk: f 2,9 (2,9) mln. Debet hieraan was een hogere schadelast eigen rekening, onder meer door de vuurwerkramp in Enschede en een miljoenenschade in Genemuiden.
De bedrijfskosten stegen naar f 5,4 (5,2) mln, waarvan f 4,9 (4,5) mln aan provisies voor het intermediair en acquisitiekosten. Er werd 67,1 ton geïnvesteerd in nieuwe computers.
Het totale brancheresultaat liep licht terug naar 509,7 (536,3) ton, waarvan Brand 622,5 (692,5) ton, Aansprakelijkheid -48,1 (-126,2) ton, en Overige varia -64,7 (-30,0) ton. De nettowinst van Zevenwouden bleef ongewijzigd: f 0,7 (0,7) mln, evenals het aantal medewerkers van 13 (13).

Reageer op dit artikel