nieuws

Zes arrestaties Bouwman-medewerkers

Archief

Het fraudeteam Noord in Groningen heeft eind vorige maand zes arrestaties verricht in het onderzoek naar het failliete intermediairbedrijf Bouwman Consultancy in Westerbork.

Bouwman Consultancy, voor liefst ( 12,6 mln gefinancierd door Aegon, ging eind vorig jaar failliet. Aanleiding waren verdwenen gelden van beleggers en een aangifte van Aegon bij de Economische Controle Dienst. In februari deed het Groningse fraudeteam invallen in zes bedrijfs- en privépanden om de administratie van de nu aangehouden verdachten in beslag te nemen. Die administratie voedde het idee dat bij Bouwman sprake is geweest van grootschalige fraude.
Onder de arrestanten is in elk geval oprichter en directeur Peter Bouwman (35) en diens partner Dita Leeuwerik. Verder is de 37-jarige bedrijfsleider van Bouwman Consultancy Heerenveen aangehouden, plus een inwoner van Hoogezand (34 jaar), een inwoner uit Veendam (50) en een 57-jarige man uit Westerbork. Oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet Toezicht Kredietwezen en deelname aan een criminele organisatie staan voorlopig in de aanklacht tegen de voormalige Bouwman-medewerkers. Met lease-auto’s zou voor een kleine miljoen gulden zijn gefraudeerd; het geknoei met beleggingsgelden, verzekeringen en hypotheken zou om grotere bedragen gaan. Bij hypotheken voor eigen medewerkers is onder meer gezondigd via te hoog gewaardeerde onderpanden en te hoge inkomensopgaven.
Het onderzoek omvat de periode januari 1997 tot en met november 2000. Het Openbaar Ministerie in Groningen sluit meer aanhoudingen niet uit. “De zes arrestanten worden gezien als de belangrijkste verdachten”, zo stelt het OM.
De Stichting Gedupeerden Bouwman Consultancy heeft overigens twintig mensen opgeroepen voor een voorlopig getuigenverhoor, ter voorbereiding op een civiele procedure voor schadeloosstelling. De stichting vordert namens 55 leden ( 5,6 mln. In oktober en november moeten onder meer medewerkers van Aegon voor de rechtbank in Assen verschijnen. Theo Bouts, directielid van Aegon Nederland, is één van de opgeroepen getuigen.
Opgelicht
Eén de mensen die zegt te zijn benadeeld door Peter Bouwman is Lourens Slagter, directeur van Drieheer Adviesgroep, die begin dit jaar een groot deel van de Bouwman-portefeuille heeft gekocht. In de Leeuwarder Courant beweert Slagter dat de portefeuille na overdracht slechts eenderde bleek te zijn van de door Bouwman opgegeven omvang. “We zijn in feite opgelicht”, zo stelt hij. Volgens Slagter heeft curator Hemmes van Bouwman Consultancy hem daarom de helft van de koopsom terugbetaald. Die koopsom bedroeg ( 4,7 mln, oftewel drie keer de doorlopende provisie (zie AM 8, pag. 37).
Slagter zegt in het regionale dagblad verder dat hij Bouwman en diens vriendin Leeuwerik, die net als 31 andere Bouwman-medewerkers in dienst traden van Drieheer, heeft ontslagen “wegens gebleken malversaties”. Momenteel zijn er nog vijftien mensen in dienst van Drieheer. Slagter heeft spijt van de Bouwman-koop. “Achteraf zeg je: was ik er maar nooit aan begonnen. Maar er heerst onder het overgebleven personeel een enorme teamgeest. Er is met deze werknemers een band ontstaan.”

Reageer op dit artikel