nieuws

Zalm: ‘Geen onderzoek rechtsbijstandsector’

Archief

“Er zijn geen signalen van belangenverstrengeling bij rechtsbijstandverzekeraars”, schrijft minister Zalm in een brief aan de Tweede Kamer. Een onderzoek vindt hij dan ook niet nodig.

Minister Zalm gaat er van uit, dat het huidige systeem dat voortvloeit uit de Europese richtlijn goed functioneert. Het gaat daarbij om een scheiding van rechtsbijstandverzekering en rechtsbijstandverlening om conflicterende belangen bij multi-brancheverzekeraars te voorkomen. Dat grote verzekeraars belangen hebben in gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars vindt Zalm op voorhand geen probleem, omdat de medewerkers uitsluitend voor de rechtsbijstandverzekeraar werken. Zalm boog zich over de materie op verzoek van staatssecretaris Kalsbeek van Justitie die hierover aan de jas was getrokken door Tweede-Kamerlid Scheltema-De Nie (D66).
Olga Scheltema-De Nie wilde ook weten of er onderzoek is verricht naar belangenverstrengeling. Zalm schrijft in zijn brief dat hij navraag heeft gedaan bij de Pensioen- en Verzekeringskamer, bij het Klachteninstituut Verzekeringen en bij de Consumentenbond en dat zij geen onderzoek hebben verricht, omdat daar geen aanleiding voor is. “Gelet op het vorengaande acht ik een nader onderzoek niet geboden”, schrijft Zalm.

Reageer op dit artikel