nieuws

Wiegel verwacht nog geen stelselwijziging

Archief

Het zal jaren duren voordat het stelsel van ziektekostenverzekeringen wordt gewijzigd. Dit zei Hans Wiegel in een lezing bij de Twentsche Assurantieclub.

“Regeren is vooruitschuiven”, zei de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland in Twente. Het kabinet laat de beslissing over een nieuw stelsel over aan een volgend kabinet, maar dat zal volgens Wiegel om praktische en technische redenen niet onmiddellijk spijkers met koppen gaan slaan. “Voordat er concrete plannen liggen zijn we zeker drie jaar verder.” Wiegel zit daar overigens niet mee. Het duale stelsel kan nog wel een tijdje mee, mits de knelpunten in de gezondheidszorg worden weggenomen (zie ook AM 19, pag. 43).
Ongeacht welk stelsel er komt: “De zorginkoop wordt het belangrijkste speerpunt voor verzekeraars”. “Er moet immers meer concurrentie komen en de enige mogelijkheid voor een zorgverzekeraar om zich te onderscheiden, is op de zorginkoopmarkt.” Ook moet er meer variatie in verzekeringspakketten komen en moeten de hobbels voor operaties in het buitenland worden weggenomen. Wiegel maakte hierbij wel de kanttekening dat de animo voor een behandeling in het buitenland niet groot is. “Uit onderzoek blijkt dat mensen in de eigen taal en dicht bij huis willen worden geholpen.”

Reageer op dit artikel