nieuws

Wiegel: ‘Oppassen voor simulatie van marktwerking’

Archief

“Eindelijk is het ei gelegd, maar we moeten nog zien of het ook een gouden ei is.” Dit zei voorzitter Hans Wiegel op de jaarlijkse relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland over het wetsontwerp Zorgverzekeringswet.

“De zorgverzekeraars zijn vooral bezorgd over de mogelijkheden voor zorginkoop en de synergie tussen zorg en sociale zekerheid”, zei Wiegel. “De zorginkoop is cruciaal. Door het contracteren van goede en doelmatige zorg moeten de verzekeraars de concurrentieslag slaan. De staat van de markt van zorgaanbieders stemt echter niet optimistisch. Van een breed assortiment en goed gevulde schappen is gewoonweg geen sprake. Kortom, tussen de geest van de Zorgverzekeringswet en de praktijk van alledag bespeuren we grote verschillen. Als het kabinet niet meer werk van marktwerking maakt, denken we dat de Raad van State gelijk krijgt in zijn voorspelling dat we dan af gaan op een ‘bureaucratische simulatie’ van marktwerking.”
“En dan de relatie gezondheidszorg en sociale zekerheid”, zei Wiegel. “De twee stelsels kennen traditioneel een totaal verschillend concept: de gezondheidszorg draait om het individu, de patiënt/verzekerde, en de sociale zekerheid draait om de werkgever. Het verschil in deze concepten en de botsing ertussen wordt steeds zichtbaarder. De werkgever draagt grotere financiële verantwoordelijkheden voor de gevolgen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers. De werkgever verwacht steun en expertise van de verzekeraars, ook van de zorgverzekeraars, bij het dragen van deze nieuwe risico’s. In de plannen van het kabinet missen we aanknopingspunten om de gewenste synergie tot stand te brengen. In theorie komt er een breed palet aan zorgverzekeringspolissen dat de zorgverzekeraars aan de klant kunnen aanbieden. Een natura- of restitutieproduct, ‘vrijheid-blijheid’ of ‘preferred-provider’, hoge of lage eigen risico’s, et cetera. Het punt is alleen dat de werkgever er onvoldoende mee te helpen zal zijn.”
Tot slot zei Wiegel zich zorgen te maken over de wijze waarop de overheid het nieuwe stelsel gaat uitleggen aan verzekerden. “De beoogde veranderingen zijn gigantisch. Er moet simultaan op verschillende borden worden gespeeld. En het tijdschema is gevaarlijk krap. De minister zelf zegt dan ook heel terecht: het is geen gelopen race.” (fotobijschrift of, als foto niet bruikbaar is, kaderstukje)
Op de bijeenkomst overhandigde ZN-directeur Martin Bontje gastspreker Frank de Grave, voorzitter van de nog op te richten Zorgautoriteit, een messing scheepstoeter (op de foto nog ingepakt) om zijn boodschap te kunnen rondtoeteren. “De rol van de Zorgautoriteit is het best te vergelijken met die van de Opta in de telecommunicatiemarkt”, zei De Grave die verder verrassend weinig inhoudelijks vertelde over de rol van de nieuwe toezichthouder.

Reageer op dit artikel