nieuws

WFD-vrijstelling zorgpolis minima

Archief

Het ministerie van Financiën heeft bepaald dat de gemeenten geen WFD-vergunning hoeven aan te vragen voor het aanbieden van collectieve zorgverzekeringen aan minima.

Eerder concludeerde toezichthouder AFM dat het aanbieden van collectieve zorgverzekering door gemeenten onder de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) valt. Dat zou betekenen dat gemeenten vergunningplichtig zijn en deze vergunning voor 1 februari moesten aanvragen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het ministerie van Financiën gevraagd voor deze activiteiten van gemeenten een uitzonderingsregeling op te nemen in de WFD. Het ministerie heeft toegezegd gemeenten vrijstelling te verlenen.

Reageer op dit artikel