nieuws

WFD voorlopig nog niet in Tweede Kamer

Archief

De definitieve tekst van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) wordt later deze maand in het kabinet besproken en gaat pas daarna naar de Tweede Kamer. Dat zei minister Zalm (Financiën) onlangs op het NVA-congres.

Zalm zette in zijn toespraak voor zo’n achthonderd mensen, voornamelijk NVA-leden, een behoorlijke rem op de uitwerking van de kaderwet WFD. De wetgeving moet sober blijven, vindt Zalm, die expliciet benadrukte dat níet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maar het ministerie van Financiën de regels maakt. “Dat geldt niet alleen voor de wet, maar ook voor de regels die de wettelijke eisen nader vormgeven. En het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling de markt te overspoelen met regels”, aldus de “minister van Administratieve Lasten”.
Met een knipoog naar de diverse commissies van het Platform Financiële Dienstverlening – commissies die algemene WFD-regels concreter uitwerken, bijvoorbeeld in deskundigheidseisen – zei Zalm dat het niet de bedoeling is van de WFD om de ideale dienstverlener in het leven te roepen. “De WFD zal een minimaal kwaliteitsniveau verlangen: een dienstverlener die voldoet aan de elementaire eisen die nodig zijn voor een bekwame uitoefening van zijn vak. De overheid waarborgt dit basisniveau en werpt niet te hoge drempels op voor nieuwe markttoetreders. Als u dat wilt, kunt u zich van anderen onderscheiden door boven dat basisniveau uit te gaan, bijvoorbeeld door middel van keurmerken.”
Beren en zalm
Volgens de minister van Financiën ziet de verzekeringswereld veel te veel beren op de WFD-weg. “Hoewel het normaal gesproken zo is dat beren achter zalm aangaan, wil ik vandaag de rollen omdraaien en, als Zalm, deze beren voor u proberen te verjagen”, zo grapte de VVD-bewindsman. “Zo is er met het stellen van deskundigheidseisen niets nieuws onder de zon. Deskundigheid vormt immers uw bestaansrecht. Ik wil er echter voor waken dat er door middel van het stellen van té hoge deskundigheidseisen in feite markttoetredingsdrempels worden opgeworpen.”
Bij de eisen op het gebied van informatieverstrekking zijn vormgeving en uitvoerbaarheid voor Zalm belangrijke onderwerpen. “De administratieve lasten zijn een belangrijk toetspunt, en die moeten omlaag.”
Verder mag de WFD geen grote verandering teweegbrengen voor diegenen die hun beroep serieus uitoefenen. Mede uit het oogpunt van beperking van de administratieve lasten moet het toezicht gerelateerd zijn aan het risico. “Een lid van de NVA, die bepaalde eisen aan haar leden stelt en controleert of leden die naleven, zal de AFM niet snel tegenkomen”, aldus Zalm, die eraan toevoegde dat er een eigen verantwoordelijkheid blijft voor de consument.
De minister sloot af met een goede raad voor de verzekeringsbranche: “Ook in deze economisch moeilijke tijden liggen er voor deze sector kansen om te concurreren in datgene waar u goed in bent: het leveren van een goede dienstverlening, tegen een goede prijs, waarbij u transparant bent over hetgeen u biedt en wat dat kost”. De volledige tekst van de toesprak van Zalm is te vinden op de website van de NVA: www.nva.nl.
Derde pijler
NVA-voorzitter Dick de Bruin overhandigde minister Zalm tijdens het NVA-congres een notitie over een nieuw pensioenstelsel. De NVA pleit daarin vóór afschaffing van vut-regelingen, vóór middelloonregelingen met een loongrens, vóór fiscaal ondersteunde prepensioenen vanaf 62 jaar en tégen een levensloopregeling. “Ik heb er al even in mogen gluren en kan u zeggen: dit kabinet is beter voor u dan uw eigen bestuur”, grapte Zalm tegen de aanwezige NVA-leden. “Wij willen de collectieve regeling beperken tot 65+; de rest is individueel, in de derde pijler.” Over de omvang van de fiscale steun van die derde pijler liet hij zich niet uit.
Marktaandeel
Volgens Fortis-topman Anton van Rossum wordt in Nederland 65% van alle verzekeringen verkocht via het zelfstandige intermediair, waarbij hij ziektekostenverzekeringen niet heeft meegeteld. Binnen het intermediaire kanaal zijn de circa 670 NVA-leden goed voor 40% van de productie, zo stelde Van Rossum op het congres. De cijfers zouden het gehoor niet verrast mogen hebben, want ze zijn afkomstig uit een onderzoek van de NVA zelf.
Wel verraste hij het NVA-publiek door te stellen dat Fortis samen met het intermediair de concurrentie aangaat met de banken, inclusief de eigen Fortis Bank. “Bankmensen kijken met jaloezie naar u”, zo stelde Van Rossum. “Naar uw klantgedrevenheid, uw persoonlijke aanpak, de korte lijnen en uw eigen ondernemerschap, uw drive. Die kwaliteiten zijn niet te kopiëren door een bank.” Volgens Van Rossum zal Fortis intern concurreren op basis van gelijkheid. “Dus geen speciale voorwaarden, geen dual-pricing en geen misbruik van klantbestanden.”

Reageer op dit artikel