nieuws

WFD laat leeuwendeel intermediair koud

Archief

Het leeuwendeel van het intermediair ziet in de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening (WFD) geen aanleiding om de bedrijfsvoering te veranderen. Dit blijkt uit een telefonische enquête van AssurantieMagazine onder 250 assurantietussenpersonen

De telefonische steekproef, uitgevoerd door Interfoon Call Centers (www.interfoon.nl) werd begin deze maand uitgevoerd, kort na afsluiting van de WFD-ronde. Bij de acht WFD-bijeenkomsten, georganiseerd door Verbond van Verzekeraars, NVA en NBVA zouden bijna vijfduizend deelnemers aanwezig zijn geweest.
Uit de enquête van AM blijkt dat desondanks bijna driekwart (73%) van het intermediair niet naar een van de WFD-bijeenkomsten is gegaan. Als reden geeft ruim 58% op niet op de hoogte te zijn geweest van de WFD-ronde (23%), dan wel “geen interesse” te hebben gehad in de informatie (34%). Meer dan de helft (53%) van de geënquêteerde tussenpersonen zegt van de WFD-ontwikkelingen op de hoogte te blijven dankzij de (vak)pers, waarvan 53% via AM, en 10% respectievelijk 8% via de VVP en het VB. Ruim 28% maakt gebruik van andere bronnen.
Geen wijziging
Het opmerkelijkste gegeven uit het onderzoek is dat de overgrote meerderheid van de benaderde kantoren geen wijziging van bedrijfsbeleid verwacht. Als de WFD naar verwachting per 1 juni van kracht wordt, zegt 91% gewoon door te gaan met de huidige bedrijfsactiviteiten.
Op de vraag welke activiteiten zouden worden beëindigd als het assurantiekantoor zich – noodgedwongen – moet specialiseren, gaat de voorkeur uit naar consumptief krediet, overige bancaire activiteiten (elk 25%) en beleggen (20%). Hypotheken (12%), schadeverzekeringen (12%) en levensverzekeringen (6%) scoren veel lager.
Als het intermediair zou moeten kiezen voor samenwerking met andere marktpartijen, dan gaat de voorkeur van ruim de helft (52%) uit naar een zelfstandige collega. Ook de inkoopcombinatie, waarbij tussenpersonen een deel van hun commerciële activiteiten gemeenschappelijk uitvoeren, is met 24% populair. De status van gebonden tussenpersoon (9%) en de keuze voor aansluiting bij een postenbank (9%) of franchiseketen (7%) zijn veel minder in trek.
Kleine kantoren
De benaderde tussenpersonen hebben veelal een klein kantoor tot en met twee medewerkers (56%). Eenderde heeft een bedrijf met drie tot ten hoogste tien medewerkers. Ruim driekwart zegt niet aangesloten te zijn bij een van de standsorganisaties. Van de georganiseerde deelnemers aan de enquête is 12% en 10% aangesloten bij de NVA, respectievelijk de NBVA.

Reageer op dit artikel