nieuws

Werkgroep Ketenintegratie komt met vier standaarden

Archief

Het e-Businessplatform heeft negen deelprojecten gepresenteerd, die ervoor moeten zorgen dat ketenintegratie in de branche een impuls krijgt. De deelprojecten moeten leiden tot vier standaarden die een flinke verhoging van het aantal elektronische transacties tussen intermediair en verzekeraars moeten opleveren.

Aan de werkgroep ketenintegratie, die de negen deelprojecten onder zijn hoede heeft, nemen vooralsnog de vier grote verzekeraars in het platform deel (Aegon, ASR, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden). Branche Initiatieven (ABZ) leidt de werkgroep.
Het programma is er op gericht om de elektronische communicatie tussen intermediair en verzekeraar zowel in volume als in kwaliteit sterk te laten toenemen. Het is niet de bedoeling dat daarvoor nieuwe applicaties ontwikkeld worden. Daarnaast moeten de individuele activiteiten van de verschillende maatschappijen en andere partijen onderling gestroomlijnd worden.
Vier standaarden
De negen deelprojecten moeten resulteren in vier belangrijke door de branche geaccepteerde standaarden. Zo komt er een standaard voor gegevensuitwisseling tussen applicaties. Hiervoor zal de al ontwikkelde All Finance catalogus voor het berichtenverkeer verder worden uitgewerkt en opgeschoond. Verder komt er een standaard voor het afwikkelen van transacties tussen applicaties. De basis hiervoor ligt in de GIM-koppeling, de Generieke Interface Manager. Het moet mogelijk worden om vanuit het softwarepakket bij het intermediair een offerte aan te vragen bij de offertemodules van maatschappijen, zonder dat daarvoor gegevens dubbel hoeven te worden ingevoerd.
Daarnaast wordt een standaard ontwikkeld voor het bedienen van softwaremodules. Er zal in de assurantiebranche een ‘stijlgids’ ontwikkeld worden voor de bediening van (internet)modules die door verzekeraars aan het intermediair worden aangeboden. In de ontwikkeling van deze ‘stijlgids’ wordt aangesloten bij het Meeting Point initiatief.
De vierde standaard betreft de afwikkeling van automatisch ondersteunde processen (bijv. offerteproces, aanvraagproces, prolongatie) in de branche. Zo zou het voor het intermediair handig zijn als opgevraagde offertes bewaard kunnen worden in het administratiepakket en dat het uiteindelijk gekozen product automatisch elektronisch kan worden aangevraagd bij de verzekeraar, zonder de gegevens opnieuw in te toetsen.
De werkgroep gaat de komende maanden kijken of de gewenste elektronische uitwisseling technisch haalbaar is. Alle betrokken partijen willen begin volgend jaar een convenant tekenen voor de verdere uitvoering van het programma tussen 2003 en 2005. De voorbereiding en de uitvoering van het programma worden ondersteund door Branche Initiatieven.

Reageer op dit artikel