nieuws

Wereldreiziger Polis De Goudse dekt ook arbeidsongeschiktheid

Archief

De Goudse heeft de Wereldreiziger Polis geïntroduceerd: een reisverzekering voor degenen die zes maanden of langer van huis zijn. De wereldreiziger kan zich aanvullend verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door een ongeval.

De Goudse zegt met de nieuwe reisverzekering te mikken op de snelgroeiende groep ‘globetrotters die afstand nemen van werk en sociale verplichtingen en er een tijdje tussenuit gaan’. De ‘normale’ reisverzekering kent doorgaans maar een maximale reisduur van 180 dagen. Bij de Wereldreiziger Polis mag de reis maximaal twee jaar aaneengesloten duren.
De polis kent drie basispakketten met verzekerde bedragen van f 20.000, f 25.000 en f 30.000. Bij de laagste dekking bedraagt de premie voor een reisduur van zeven maanden f 600. Bij een reis van twee jaar en de hoogste dekking komt de premie op f 3.470.
Bezoek met Kerst
De Wereldreiziger Polis heeft verder nog enkele aanvullende dekkingen, onder meer voor avontuurlijke sporten. Bij de reguliere reisverzekering van de Goudse bedraagt de premie hiervoor f 2 per dag. “Maar bij een reis van twee jaar zou dat wel erg hoog uitkomen”, aldus een woordvoerder. “Daarom hebben we hiervoor een vast bedrag gesteld van f 125 voor de totale reisduur.”
Ook een terugkomstdekking voor ziektekosten is mogelijk: bij (tussentijdse) terugkeer in ons land is men dan nog twee maanden verzekerd. “Als men terugkomt van een wereldreis, dan is het regelen van een ziektekostenverzekering nu niet bepaald het eerste waar men aan denkt”, zo luidt de verklaring. “Ook bij een tussentijds bezoek, bijvoorbeeld een weekje naar de familie met Kerst, is men dan voor ziektekosten verzekerd.”
Arbeidsongeschikt
De reiziger kan zich eveneens verzekeren tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een ongeval. “Een dekking die door nog geen enkele andere verzekeraar in Nederland wordt aangeboden, maar die voor wereldreizigers vaak onmisbaar is”, aldus De Goudse. Hier speelt volgens de verzekeraar mee dat de wereldreiziger lang niet meer alleen een student is die de wijde wereld intrekt. Steeds vaker zijn het mensen die hun baan ervoor opzeggen of onbetaald verlof opnemen. “Als men bij onbetaald verlof door een ongeval de reis eerder moet afbreken, en de werkgever is niet bereid het verlof eerder af te breken, dan heeft men behoudens een eventuele bijstandsuitkering, geen inkomsten tot het einde van de verlofperiode. Voor iemand die zijn werk heeft opgezegd om de reis van zijn dromen te maken, bestaat er helemaal geen mogelijkheid om een beroep te doen op loonbetaling of WAO.”
De Goudse keert tot twee jaar na het ongeval uit (minimaal 45% arbeidsongeschikt en criterium ‘passende arbeid’). Er is keus uit drie verzekerde bedragen: f 40.000, f 60.000 en f 80.000 met een premie van respectievelijk f 60, f 90 en f 120 per maand.

Reageer op dit artikel